Třída SMap.Layer.Marker

Vrstva se značkami
Rozšiřuje SMap.Layer

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
setClusterer(clusterer)
Nastaví slučovač značek
addMarker(marker, noRedraw)
Přidá do vrstvy značku nebo značky
removeMarker(marker, noRedraw)
Odebere značku nebo značky z vrstvy
Odebere všechny značky
Naplní obsah vrstvy externími daty
setReposition(options)
Zapne rozhazování značek tak, aby se nepřekrývaly. Využívá k tomu SMap.Marker.Repositioner.
Překreslí vrstvu: vezme značky a spočte viditelnost. Viditelné ukáže a napozicuje, neviditelné odepne.
Přepozicování značky. Metoda je veřejná, aby ji mohla volat sama značka.
Dočasně vymaže vrstvu. POZOR - neodebírá z vrstvy značky, při nejbližším překreslení se vrstva zase vykreslí.
setCopyright(copyright)
Nastaví vrstvě sadu copyrightů.
Vrátí copyright pro daný zoom. Pokud není, vrací null.
Vrátí ID vrstvy
Povolí vrstvu. Volat až po připnutí do mapy.
Zakáže vrstvu.
Vrátí kontejner(y) vrstvy
Zjistí, zda je vrstva zapnutá
Podporuje tato vrstva aktualizaci během animovaného zoomu?
Jen pokud supportsAnimation()
Jen pokud supportsAnimation()
Zjistí (směrem nahoru) mapu
setOwner(owner)
Nastavení nadřízeného
Konstruktor - detail
SMap.Layer.Marker(options)
Parametry:
{object} options volitelný
Konfigurační objekt
{int} options.prefetch volitelný, výchozí: 100
Šířka pásu (v pixelech) vně průhledu, v němž jsou body považovány za viditelné
{bool} options.supportsAnimation volitelný, výchozí: false
Povolit animovaný zoom?
{bool} options.poiTooltip volitelný, výchozí: false
Zobrazit nad POI z lookupu jejich názvy v daném jazyce
Metody - detailně
$destructor()
Viz též:
SMap#$destructor

setClusterer(clusterer)
Nastaví slučovač značek
Parametry:
{SMap.Marker.Clusterer|null} clusterer

addMarker(marker, noRedraw)
Přidá do vrstvy značku nebo značky
Parametry:
{SMap.Marker|Array[SMap.Marker]} marker
Značka k přidání
{bool} noRedraw volitelný, výchozí: false
Zakázat překreslení

removeMarker(marker, noRedraw)
Odebere značku nebo značky z vrstvy
Parametry:
{SMap.Marker|Array[SMap.Marker]} marker
Značka k odebrání
{bool} noRedraw volitelný, výchozí: false
Zakázat překreslení

removeAll()
Odebere všechny značky

{Array[SMap.Marker]} getMarkers()
Vrací:
{Array[SMap.Marker]} Pole značek v této vrstvě

supportsAnimation()

zoomTo()

fillFromData(data)
Naplní obsah vrstvy externími daty
Parametry:
{Object|Array} data
Data pro naplnění - buďto datové objekty, nebo XML dokumenty

setReposition(options)
Zapne rozhazování značek tak, aby se nepřekrývaly. Využívá k tomu SMap.Marker.Repositioner.
Parametry:
{null|object} options
Parametry pro repositioner, zatím nedokumentované.

redraw()
Překreslí vrstvu: vezme značky a spočte viditelnost. Viditelné ukáže a napozicuje, neviditelné odepne.
Viz též:
SMap.Layer#redraw

positionMarker(marker)
Přepozicování značky. Metoda je veřejná, aby ji mohla volat sama značka.
Parametry:
{SMap.Marker} marker
značka k přepozicování

clear()
Dočasně vymaže vrstvu. POZOR - neodebírá z vrstvy značky, při nejbližším překreslení se vrstva zase vykreslí.
Viz též:
SMap.Layer#clear

setCopyright(copyright)
Nastaví vrstvě sadu copyrightů.
Parametry:
{object} copyright
Objekt, jehož každá položka specifikuje zoom nebo interval a odpovídající copyright. Příklad:
copyright = {
"-3": "copy1",
"4-5": "copy2",
"6": "copy3",
"7-": "copy4",
}

{string|Array[string]|null} getCopyright(zoom)
Vrátí copyright pro daný zoom. Pokud není, vrací null.
Parametry:
{int} zoom
Zoom, pro který chceme zjistit copyright
Vrací:
{string|Array[string]|null} Copyright

{id} getId()
Vrátí ID vrstvy
Vrací:
{id} ID vrstvy

enable()
Povolí vrstvu. Volat až po připnutí do mapy.

disable()
Zakáže vrstvu.

{object} getContainer()
Vrátí kontejner(y) vrstvy
Vrací:
{object} Kontejner(y)

{bool} isActive()
Zjistí, zda je vrstva zapnutá
Vrací:
{bool} Je-li zapnutá

supportsAnimation()
Podporuje tato vrstva aktualizaci během animovaného zoomu?

zoomTo()
Jen pokud supportsAnimation()

rotateTo()
Jen pokud supportsAnimation()

{SMap} getMap()
Zjistí (směrem nahoru) mapu
Vrací:
{SMap} Instance mapy

setOwner(owner)
Nastavení nadřízeného
Parametry:
{SMap.IOwned} owner