Třída SMap.Pano.Scene

Panorama, hlavní objekt (scéna)
Posílá tyto signály:

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
SMap.Pano.Scene(parent, options)
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
Vrací instanci objektu JAK.Signals, kterou lze použít pro poslouchání na události scény
addTimeline(parentEl, cb)
Pridani timeline do panoramy.
Vrati instanci timeline.
show(place, options)
Zobrazit konkrétní místo
redraw(force)
Prekresleni panoramy.
Synchronizovat scénu s rozměry HTML prvku průhledu
Konstruktor - detail
SMap.Pano.Scene(parent, options)
Parametry:
{node} parent
Rodičovský HTML prvek
{object} options volitelný
Konfigurace
{int} options.blend volitelný, výchozí: 500
Trvání animace přechodu (msec)
{SMap.Marker|null} options.marker volitelný, výchozí: null
Značka pro použití v mapě
{bool} options.nav volitelný, výchozí: true
Zobrazovat navigaci?
{bool} options.static volitelný, výchozí: false
Zakázat rozhled?
{number} options.fov volitelný, výchozí: Math.PI*0.4
Horizontální field of view
{Array[numer]} foptions.fovRange volitelný, výchozí: Math.PI/20,Math.PI/2
Rozsah FOV
{Array[number]} options.pitchRange volitelný, výchozí: -Math.PI*0.3,0
Rozsah vertikálního náklonu
{number} options.keyboardSpeed volitelný, výchozí: Math.PI/2
Rychlost otáčení šipkami (v radiánech za vteřinu)
Metody - detailně
$destructor()

{JAK.Signals} getSignals()
Vrací instanci objektu JAK.Signals, kterou lze použít pro poslouchání na události scény
Vrací:
{JAK.Signals}

{SMap.Pano.Timeline} addTimeline(parentEl, cb)
Pridani timeline do panoramy.
Parametry:
{HTMLElement} parentEl
Kam připojit panoramu?
{function} cb
Callback data se signály
Vrací:
{SMap.Pano.Timeline}

{SMap.Pano.Timeline} getTimeline()
Vrati instanci timeline.
Vrací:
{SMap.Pano.Timeline}

show(place, options)
Zobrazit konkrétní místo
Parametry:
{SMap.Pano.Place} place
{object} options volitelný
Konfigurace
{bool} options.blend volitelný, výchozí: false
Pomocí animovaného prolnutí?
{string|number|null} options.yaw volitelný
Horizontální natočení: null => zachovat existující yaw, "auto" => použít spočítánou hodnotu pro panoramatu nebo se použije kappa, číslo = úhel (v radiánech)
{string|number|null} options.fov volitelný
Horizontální field of view: null => zachovat existující fov, "auto" => převzít ze scény, číslo = úhel (v radiánech)
{string|number|null} options.pitch volitelný
Vertikální natočení: null => zachovat existující pitch, "auto" => převzít ze scény, číslo = úhel (v radiánech)
{number} options.year volitelný, výchozí: 0
Rok zobrazeni panoramy
{number} options.forceShow volitelný, výchozí: false
Vynutit prekresleni panoramy

getContainer()

getOptions()

getPlace()

getMarker()

getCamera()

setCamera()

getRenderer()

redraw(force)
Prekresleni panoramy.
Parametry:
{boolean} force volitelný
Prekreslit i kdyz neni zmena

isKeyDown()

syncPort()
Synchronizovat scénu s rozměry HTML prvku průhledu

getPixelAngle()

handleEvent()