Třída SMap.Projection.Oblique.Vector

Trojrozmerny vektor

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
norm()
dot()
plus()
mul()
Konstruktor - detail
SMap.Projection.Oblique.Vector()
Metody - detailně
getPoint()

norm()

normalize()

dot()

cross()

plus()

mul()

minus()