Třída SMap.Projection

Projekce - nástroj pro převod mezi pixely a souřadnicemi
Rozšiřuje SMap.IOwned

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
project(coords, zoom)
Převede souřadnice na absolutní pixelovou hodnotu
unproject(absPixel, zoom)
Převede absolutní pixelovou hodnotu na souřadnice
pixelToCoords(pixel, center, zoom, orientation)
Převede relativní pixelovou hodnotu na zeměpisnou souřadnici
coordsToPixel(coords, center, zoom, orientation)
Převede zeměpisnou souřadnici na relativní pixelovou hodnotu
Zjistí (směrem nahoru) mapu
setOwner(owner)
Nastavení nadřízeného
Konstruktor - detail
SMap.Projection()
Metody - detailně
getCode()

getMatrixSet()

getWorldSize()

{SMap.Pixel} project(coords, zoom)
Převede souřadnice na absolutní pixelovou hodnotu
Parametry:
{SMap.Coords} coords
{number} zoom
Vrací:
{SMap.Pixel}

{SMap.Coords} unproject(absPixel, zoom)
Převede absolutní pixelovou hodnotu na souřadnice
Parametry:
{SMap.Pixel} absPixel
{number} zoom
Vrací:
{SMap.Coords}

pixelToCoords(pixel, center, zoom, orientation)
Převede relativní pixelovou hodnotu na zeměpisnou souřadnici
Parametry:
{SMap.Pixel} pixel
{SMap.Coords} center
{int} zoom
{int} orientation

coordsToPixel(coords, center, zoom, orientation)
Převede zeměpisnou souřadnici na relativní pixelovou hodnotu
Parametry:
{SMap.Coords} coords
{SMap.Coords} center
{int} zoom
{int} orientation

pixelToTile()

tileToPixel()

{SMap} getMap()
Zjistí (směrem nahoru) mapu
Vrací:
{SMap} Instance mapy

setOwner(owner)
Nastavení nadřízeného
Parametry:
{SMap.IOwned} owner