Třída SMap.SuggestItem

Položka našeptávače

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
SMap.SuggestItem(data, pos)
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
Odstranění položky našeptávače.
Funkce vrací HTML dané položky.
Získání dat dané položky.
Získání fráze dané položky.
Získání pozice položky v seznamu, začíná se od 1.
Konstruktor - detail
SMap.SuggestItem(data, pos)
Pro vytvoření položky jsou nutné vstupní data a pozice položky v seznamu.
Parametry:
{Object} data
Vstupní data z SMap.SuggestProvider
{Number} pos
Pozice <1;n>
Metody - detailně
destroy()
Odstranění položky našeptávače.

{Element} getNode()
Funkce vrací HTML dané položky.
Vrací:
{Element}

{Object} getData()
Získání dat dané položky.
Vrací:
{Object}

{String} getPhrase()
Získání fráze dané položky.
Vrací:
{String}

{Number} getPosition()
Získání pozice položky v seznamu, začíná se od 1.
Vrací:
{Number}