Třída SMap.URL.Route

Vygenerování url pro routování na mapy.cz

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
addStart(coords, options)
Přidání startu. Pokud již nějaký start existuje, smaže se a místo něj se přidá nový. Parametry určují, jak se bude plánovat z tohoto bodu k dalšímu.
addDestination(coords, options)
Přidání cíle. Pokud již nějaký cíl existuje, smaže se a místo něj se přidá nový.
addWaypoint(coords, options)
Přidání průjezdního bodu. Přidává se vždy před cílový bod. Parametry určují, jak se bude plánovat z tohoto bodu k dalšímu.
Získání url do plánovače na mapy.cz
Konstruktor - detail
SMap.URL.Route()
Konstruktor
Vrací:
{object} reference na daný objekt
Metody - detailně
$destructor()

{object} addStart(coords, options)
Přidání startu. Pokud již nějaký start existuje, smaže se a místo něj se přidá nový. Parametry určují, jak se bude plánovat z tohoto bodu k dalšímu.
Parametry:
{object} coords volitelný
souřadnice SMap.Coords
{object} options volitelný
volitelná konfigurace
{array} options.poi volitelný
pole o dvou prvcích, kde první představuje source a druhý id bodu [source, id]
{string} options.type volitelný
určení druhu dopravy: "car" (default), "bike", "trial"
{boolean} options.carTypeShort volitelný
pouze pokud je doprava "car" určuje, zda se pojede nejkratší cestou, jinak se naplánuje nejrychlejší (default: false)
{boolean} options.carTypeNoToll volitelný
pouze pokud je doprava "car" určuje, zda se má vyhnout placeným úsekům, (default: false)
{boolean} options.bikeRoad volitelný
pouze pokud je doprava "bike" určuje, zda se má plánovat po silnicích (default: false)
{boolean} options.bikeTrials volitelný
pouze pokud je doprava "bike" určuje, zda se má plánovat po cyklotrasách (dafault: true)
{boolean} options.bikeAvoidTraffic volitelný
pouze pokud je doprava "bike" určuje, zda se má plánování vyhnout silnicím 1. třídy (default: true)
{boolean} options.trialTurist volitelný
pouze pokud je doprava "trial" určuje, zda se mají při plánování preferovat turistické trasy (default: false)
Vrací:
{object} reference na daný objekt

{object} addDestination(coords, options)
Přidání cíle. Pokud již nějaký cíl existuje, smaže se a místo něj se přidá nový.
Parametry:
{object} coords volitelný
souřadnice SMap.Coords
{object} options volitelný
volitelná konfigurace
{array} options.poi volitelný
pole o dvou prvcích, kde první představuje source a druhý id bodu [source, id]
Vrací:
{object} reference na daný objekt

{object} addWaypoint(coords, options)
Přidání průjezdního bodu. Přidává se vždy před cílový bod. Parametry určují, jak se bude plánovat z tohoto bodu k dalšímu.
Parametry:
{object} coords volitelný
souřadnice SMap.Coords
{object} options volitelný
volitelná konfigurace
{array} options.poi volitelný
pole o dvou prvcích, kde první představuje source a druhý id bodu [source, id]
{string} options.type volitelný
určení druhu dopravy: "car" (default), "bike", "trial"
{boolean} options.carTypeShort volitelný
pouze pokud je doprava "car" určuje, zda se pojede nejkratší cestou, jinak se naplánuje nejrychlejší (default: false)
{boolean} options.carTypeNoToll volitelný
pouze pokud je doprava "car" určuje, zda se má vyhnout placeným úsekům, (default: false)
{boolean} options.bikeRoad volitelný
pouze pokud je doprava "bike" určuje, zda se má plánovat po silnicích (default: false)
{boolean} options.bikeTrials volitelný
pouze pokud je doprava "bike" určuje, zda se má plánovat po cyklotrasách (dafault: true)
{boolean} options.bikeAvoidTraffic volitelný
pouze pokud je doprava "bike" určuje, zda se má plánování vyhnout silnicím 1. třídy (default: true)
{boolean} options.trialTurist volitelný
pouze pokud je doprava "trial" určuje, zda se mají při plánování preferovat turistické trasy (default: false)
Vrací:
{object} reference na daný objekt

{string} toString()
Získání url do plánovače na mapy.cz
Vrací:
{string} url na mapy.cz