« zpět na seznam ukázek

Vlastní obohacená značka

Ukázky:

Hodnota url v konfiguračním objektu značky je buďto řetězec (pak udává src obrázku), nebo DOM uzel, jako v tomto případě.