« zpět na seznam ukázek

Shluky značek

Ukázky:

Pokud je nutné zobrazit naráz mnoho značek, které se mohou překrývat, lze využít tzv. shluky – metaznačky, zastupující dvě a více obyčejných značek. Interaktivita shluků je prostá; po kliknutí na shluk se mapa nastaví tak, aby pokryla ty značky, které shluk zastupoval.

Práce se shluky v SMap API je možná na několika úrovních:

Ukázka zobrazuje vrstvu, která využívá shlukovač pro práci s tisícem náhodně rozmístěných značek. Jako obvykle je k dispozici automaticky generovaná dokumentace pro shluk i shlukovač.