« zpět na seznam ukázek

Výchozí ovládací prvky

Ukázky:

Zavoláním metody addDefaultControls přidáme do mapy ovládací prvky: kompas, zoom, ovládání myší a klávesnicí.
Pokud chceme použít vlastní obrázky pro vestavěné ovládací prvky, můžeme (dříve, než zavoláme addDefaultControls) nastavit konfigurační proměnnou SMap.CONFIG.img na naše vlastní URL.