« zpět na seznam ukázek

Odečítání souřadnic

Ukázky:

Pokud chceme mapu použít k odečítání zeměpisných souřadnice, musíme nejprve navěsit posluchač na událost kliknutí do mapy. To lze snadno zařídit posloucháním signálu map-click, který API vyvolává při kliknutí do mapy.

Jakmile kliknutí nastane, je třeba změřit, kde se tak stalo. API nabízí přímo pro tento účel tovární metodu SMap.Coords.fromEvent, která z události a mapy souřadnici spočte. Objekt SMap.Coords poté převedeme na dva řetězce ve formátu WGS84 (dvojka značí "stupně, minuty, vteřiny"), prohodíme a spojíme mezerou.

Protože v posluchači signálu nedostáváme přímo objekt DOM události (který chceme předat výše uvedené tovární metodě), musíme se k tomuto dostat jinak. Naštěstí je DOM událost při signálu map-click dostupná ve vlastnosti .data.event.