« zpět na seznam ukázek

Vektorové prvky – složitější

Ukázky:

Takřka libovolné vektorové konstrukce lze vytvořit pomocí tzv. path – obecné posloupnosti vektorových primitiv; výsledkem je křivka či ohraničená oblast. V tomto případě metodě addPath nepředáváme sadu souřadnic, ale komponenty formátovacího řetězce (jeho specifikace viz http://www.w3.org/TR/SVG11/paths.html).
Každá položka pole data tak může být buď formátovací podřetězec, nebo souřadnice, nebo pole dvou souřadnic. V posledním případě jsou obě souřadnice přepočítány na pixely a daná komponenta formátovacího řetězce představuje jejich (pixelovou, Euklidovskou) vzdálenost. Na této ukázce jsou takto specifikovány délky hlavních poloos elipsy, jejíž oblouk vykreslujeme.