« zpět na seznam ukázek

Práce se značkami

Ukázky:

Práce se značkami není složitá. Nejprve si vyrobíme tři značky na pozicích známých hradů. Doplňkový parametr options konstruktoru říká, který bod ikony je umístěný nad zadanými souřadnicemi: tomuto říkáme ukotvení značky a při použití obrázku se šipkou je rozumné takové ukotvení nastavit na bod {left:10, bottom:1}.

Jednu značku (Křivoklát) bychom ale rádi ukotvili jinak - na střed ikonky. Protože dopředu nemusíme znát rozměry obrázku, není zřejmé, jaký bod specifikovat pro parametr anchor. Naštěstí můžeme naši značku obohatit (pomocí tzv. "dekorátoru") o funkci relativního ukotvení - voláním znacka.decorate(SMap.Marker.Feature.RelativeAnchor) tuto adekvátně obohatíme.

Aby se značky na mapě zobrazily, musíme je vložit do vrstvy (typu SMap.Layer.Marker), kterou přidáme do mapy (m.addLayer()) a zapneme (vrstva.enable()).

Upozornění:

Připravili jsme pro vás nové REST API pro přímý přístup na mapové dlaždice i k dalším mapovým funkcím (např. Geokodování, Routování).

Více informací najdete na developer.mapy.cz.