« zpět na seznam ukázek

Práce se signály u značek

Ukázky:

Pokročila práce se značkami v API - propagace a odchytávání signálu kliknutí na značky.

Máme vstupní data s hrady v České republice. Každému hradu přiřadíme jedinečný identifikátor id. Vytvoříme jednotlivé značky a přidáme je do mapy.

Ke všem mapovým signálům se dostaneme přes instanci mapy a metody getSignals. Navěsíme nového posluchače pro metodu marker-click. Při kliknutí markeru v mapě se zavolá daný posluchač a v události jsou dostupná data kliknutí a vybraný marker. V příkladu se při kliknutí na marker porovná jeho id s těmi, které jsme vytvořili. Pokud se vyskytne shoda, tak víme na jaký marker jsme kliknuli a zobrazíme jeho název.