« zpět na seznam ukázek

Mercatorova projekce

Ukázky:

Projekce je algoritmus, převádějící body na zemském povrchu do roviny (a naopak). Všechny podklady, dostupné v API, jsou k dispozici v Mercatorově zobrazení. Pokud chceme použít podklady vytvořené pro jinou projekci, musíme o tom dát API vědět. API samo o sobě definuje tři projekce:

Projekci je možno nastavit voláním setProjection, nebo přímo zadat konstruktoru mapy.