« zpět na seznam ukázek

Základní zobrazení panoramatu

Ukázky:

Od konce roku 2014 je součástní mapového API též sada funkcí pro interaktivní zobrazení panoramatických snímků. Přestože se opět jedná o objekty ve jmenném prostoru SMap, panorama jako takové s mapou nesouvisí a mapu k ničemu nevyžaduje.

Práce s panoramaty je snadná a podobá se práci s běžnou mapou. Opět je nutné mít ve stránce vhodný HTML prvek (nenulových rozměrů), ve kterém vytvoříme tzv. scénu, prostor pro zobrazování panoramat. K tomu slouží třída SMap.Pano.Scene.

Ve scéně pak zobrazujeme konkrétní místo (instanci SMap.Pano.Place), které sami ručně nevyrábíme, ale získáme jej pomocí asynchronních továrních metod. Nejsnazší je tvorba místa pomocí jeho jednoznačného identifikátoru (ID), který lze vyčíst např. z URL na službě mapy.cz. Tovární metoda SMap.Pano.get vrací tzv. Promise.

Automaticky je k dispozici plná interaktivita i navigace na sousední a vzdálenější panoramata. K dispozici je též kompletní dokumentace ke všem komponentám.