« zpět na seznam ukázek

Značky bodů zájmu

Ukázky:

Od podzimu roku 2014 je v API možné zobrazovat body zájmu z databáze služby mapy.cz. Tyto jsou průběžně načítány z našich serverů a vše se děje automaticky. Pro komunikaci je nutné, aby prohlížeč bezchybně podporoval technologii "Preflighted CORS"; značky se tak nezobrazí ve starších prohlížečích Internet Explorer 9 a méně.

Logika související s načítáním bodů zájmu je k dispozici v oddělené komponentě API; je proto důležité upravit formát jeho načtení: Loader.load(null, {poi:true}). Druhý parametr funkce "Loader.load" definuje komponenty API, které chceme načíst – v budoucnu dojde k jejich dalšímu rozšíření.

Pro zobrazení značek využijeme tzv. "DataProvider", objekt automaticky načítající body zájmu. Pro něj je nutné vytvořit (běžnou) značkovou vrstvu, do které bude získaná data vykreslovat. Jeho metodou setMapSet definujeme, které body (resp. jaká mapová sada, viz mapy.cz) chceme vidět. K dispozici jsou zatím konstanty SMap.MAPSET_BASE (základní) a SMap.MAPSET_TURIST (turistické).