« zpět na seznam ukázek

Ukazatel ukotvení bodu

Ukázky:

Ukazatel dovoluje uživateli zobrazit směr, ve kterém se nachází zadané místo. Pokud se zadané místo nachází v průhledu mapy, ukazatel se skryje. Viditelný ukazatel se pohybuje po okraji mapy a automaticky obchází ovládací prvky.

Ukazatel je v API k dispozici jako třída SMap.Control.Pointer a do mapy jej přidáváme stejně jako ovládací prvky. Voláním metody .setCoords(coordinates) ukazateli nastavíme bod, ke kterému se má natáčet.

API v současné době obsahuje dva typy ukazatelů v barvách modré a červené. Při kliknutí na ukazatel se vyšle signál pointer-click, na který je možné navěsit vlastní událost.

Pokud chceme, aby ukazatel obcházel vlastní ovládací prvek mapy, je nutné aby tento prvek dědil ze třídy SMap.Control.Visible a byl do mapy přidán metodou .addControl().