« zpět na seznam ukázek

Hledání/plánování trasy

Ukázky:

SMap API nabízí též hledání/plánování trasy mezi dvěma body, volitelně s až třemi průjezdními body.

Vstupem pro plánovač je v základu jen pole zeměpisných souřadnic: start, (průjezdní bod, ...) cíl. Konstruktoru SMap.Route pak už předáme jen námi definovaný callback, který bude vykonán po nalezení trasy.

Komplikované je však zpracování získaných dat, kterých je velké množství. V této ukázce se soustředíme jen na geometrii nalezené trasy, kterou získáme jako getResults().geometry – jedná se o pole zeměpisných souřadnic, které můžeme snadno vizualizovat například jako vektorovou lomenou čáru. SMap.Route též poskytuje i řadu dalších údajů: itinerář, výškový profil, informaci o celkové délce. Řada těchto položek je popsaná v dokumentaci.