« zpět na seznam ukázek

Rychlejší hledání/plánování trasy

Ukázky:

SMap API nabízí též hledání/plánování trasy mezi 2 až n body.

Rychlejší hledání trasy spočívá v tom, že si přes volitelné parametry zapneme pouze ty data, která opravdu potřebujeme. Vstupem pro plánovač je v základu jen pole zeměpisných souřadnic: start, (průjezdní bod, ...) cíl. Přes statickou metodu SMap.Route.route pak už jenom předáme volitelný objekt. Funkce vrací JAK.Promise, kde je hlavním parametrem instance SMap.Route. Přes tuto instanci si můžeme zjistit výsledky pomocí metody getResults().

Volitelná konfigurace, hlavní parametry jsou typu boolean - true/false, všechny jsou nastaveny na false:
geometry - obohatit data o geometrii trasy?
itinerary - obohatit data pro tvorbu itineráře?
altitude - obohatit data přidáním nadmořských výšek, které budou podél trasy?