« zpět na seznam ukázek

Jednoduchá mapa

Ukázky:

Každá zeměpisná souřadnice je představována instancí třídy SMap.Coords. Dále je vyrobena mapa pomocí tří parametrů: prvku ve stránce (jeho atribut "id" je "m"), středu a zoomu (úrovně přiblížení). Prvek ve stránce musí mít samosebou nastavené nějaké nenulové rozměry, jinak by mapa nebyla vidět. Vposled je do mapy přidána výchozí vrstva (neboť nová mapa je sama o sobě prázdná): konstanta SMap.DEF_BASE označuje vrstvu se základním mapovým podkladem. Tu je nutné zapnout (enable).