« zpět na seznam ukázek

Vytvoření url pro plánování na mapy.cz

Ukázky:

SMap API nově nabízí též vygenerování odkazu pro plánování na mapy.cz.

Pro generování url vytvoříme instanci SMap.URL.Route, které následně pomocí metod addStart(), addDestination() a addWaypoint() přidáváme start, cíl a průjezdní body. Jednotlivým metodám se předává jako první souřadnice v podobě objektu SMap.Coords a jako druhý parametr je konfigurační objekt popsaný v dokumentaci.

K získání url použijeme metodu toString().