Třída SMap.Util

Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
<statická>
Převede JS objekt v tečkové notaci na referenci
<statická>
mergeObject(from, to)
Zmerguje jeden JS objekt do druhého
<statická>
<statická>
standardDistanceFormat(distance, longDecimal)
Naformátuje metry na standardní formát vzdálenosti
<statická>
<statická>
pointInPolygon(point, polygon)
Nachazi se bod point uvnitr polygonu?
<statická>
viewportToBounds(viewport)
Vezme data viewportu mapy a prevede je na google bounds variantu, WGS84. [sw, ne] - lat,lon
Metody - detailně
<statická> SMap.Util.stringToObject(str)
Převede JS objekt v tečkové notaci na referenci
Parametry:
{string} str
Řetězec s cestou

<statická> SMap.Util.mergeObject(from, to)
Zmerguje jeden JS objekt do druhého
Parametry:
{object} from
Zdroj
{object} to
Cíl

<statická> {Boolean} SMap.Util.linkToNewWindow(e)
Použije event nad linkem, pokud se jedná o klik ctrl+levé tlačítko nebo prostřední tlačítko, tak vrací true a otevře odkaz "href" v novém okně.
Parametry:
{Event} e
Vrací:
{Boolean}

<statická> {Object} SMap.Util.standardDistanceFormat(distance, longDecimal)
Naformátuje metry na standardní formát vzdálenosti
Parametry:
{type} distance
Vzdálenost v metrech
{type} longDecimal
U kilometrů zaokrouhlovat na 3 desetinná místa?
Vrací:
{Object} distanceNumber - vzdálenost jako číslo, unit - jednotka vzdálenosti, string - naformátovaná vzdálenost vč. jednotky

<statická> SMap.Util.formatLocaleNumber()

<statická> {Boolean} SMap.Util.pointInPolygon(point, polygon)
Nachazi se bod point uvnitr polygonu?
Parametry:
{Array} point
[x, y]
polygon
Vrací:
{Boolean}

<statická> {String} SMap.Util.viewportToBounds(viewport)
Vezme data viewportu mapy a prevede je na google bounds variantu, WGS84. [sw, ne] - lat,lon
Parametry:
{Object} viewport
lbx, lby, rtx, rty
Vrací:
{String}