Návod k použití API

Nejsnazší způsob, jak vyrobit HTML stránku s mapou, vypadá zhruba takto:

	<!doctype html>
	<html>
	<head>
		<script src="https://api.mapy.cz/loader.js"></script>
		<script>Loader.load()</script>
	</head>

	<body>
		<div id="mapa" style="width:600px; height:400px;"></div>
		<script type="text/javascript">
			var stred = SMap.Coords.fromWGS84(14.41, 50.08);
			var mapa = new SMap(JAK.gel("mapa"), stred, 10);
			mapa.addDefaultLayer(SMap.DEF_BASE).enable();
			mapa.addDefaultControls();
		</script>
	</body>
	</html>
	

Při vkládání mapy do již existujícíh stránek je podstatné přidat do hlavičky dva řádky, připojující API:

  1. <script type="text/javascript" src="https://api.mapy.cz/loader.js"></script>
  2. <script type="text/javascript">Loader.load()</script>

Ve stránce si potom připravíme HTML prvek, do kterého budeme chtít mapu vložit:

  1. <div id="mapa" style="width:600px; height:400px;"></div>

Do tohoto prvku nakonec mapu vytvoříme pomocí JavaScriptového volání.


API podporuje loklizaci do několika jazyků. Aktuálně jsou dostupné jazyky: čeština, slovenština, angličtina, němčina a polština.
Pro jejich použití stačí přenastavit konfiguraci loaderu klíčem lang s odpovídající hodnotou jazyku.

Výsledek pro angličtinu tedy bude vypdat takto:

  1. <script type="text/javascript" src="https://api.mapy.cz/loader.js"></script>
  2. <script type="text/javascript">Loader.lang = "en"; Loader.load()</script>

Upozornění na ukončení podpory

Pozor, podpora tohoto API bude ukončena.

  • Nepoužívejte ho pro nové projekty
  • Existující projekty je potřeba převést na nové řešení

Více informací, doporučený postup a časový harmonogram ukončení najdete na developer.mapy.cz.