Seznam tříd

SMap

SMap Mapa

SMap.Coords

Zeměpisná poloha - dvojice souřadnic

SMap.Layer

Vrstva v mapě

SMap.Layer.Canvas

Canvasová vrstva

SMap.Layer.GPX

Vizualizátor GPX

SMap.Layer.Geometry

Vrstva s čárami, mnohoúhelníky a jinými zajímaví tvorové :)

SMap.Layer.HUD

Vrstva fixní vůči průhledu

SMap.Layer.Image

Vrstva s obrázky pevně umístěnými rohy k zeměpisným souřadnicím

SMap.Layer.KML

Vizualizátor KML

SMap.Layer.Marker

Vrstva se značkami

SMap.Layer.Multi

Metavrstva, sdružující více jiných vrstev

SMap.Layer.Smart

Chytrá dlaždicová vrstva, automaticky přepíná (base-)ophoto-oblique (+ hybrid). Drží si u sebe podřízené vrstvy, které střídavě zapíná a vypína.

SMap.Layer.Smart.Turist

Turistická vrstva: smart a navíc zapínatelné turist- a cyklo-trasy

SMap.Layer.Tile

Vrstva s dlaždicemi. Posílá dotazy na dlaždice, jejichž názvy ve výchozím nastavení mají tvar ZOOM_X_Y?a=ORIENTATION.

SMap.Layer.Turist

Turistická vrstva: zapínatelné turist- a cyklo-trasy

SMap.Layer.WMS

Dlaždicová vrstva s daty získanými přes WMS

SMap.Layer.WMTS

Dlaždicová vrstva s daty získanými přes WMTS

SMap.Layer.Winter

Zimni mapa - vrstva down a up

SMap.Control

Obecný ovládací prvek

SMap.Control.Compass

Kruhový volič

Pomocí CSS lze stylovat za užití selektoru ".smap .compass".


SMap.Control.ContextMenu

Kontextové menu

SMap.Control.ContextMenu.Coords

Souřadnicová položka kontextového menu

SMap.Control.ContextMenu.Item

Položka kontextového menu

SMap.Control.ContextMenu.Separator


SMap.Control.ContextMenu.Zoom

Zoomovací položka kontextového menu

SMap.Control.Copyright

Box s copyright informací

Pomocí CSS lze stylovat za užití selektoru ".smap .copyright".


SMap.Control.Image

Obrázek, jehož URL se mění v závislosti na pozici a zoomu mapy

SMap.Control.Keyboard

Ovladač klávesnice

SMap.Control.Layer

Jednoduchý přepínač vrstev.

Pomocí CSS lze stylovat za užití selektoru ".smap .layer-switch".


SMap.Control.Minimap

Náhledové mini-api s viditelným průhledem.

Pomocí CSS lze stylovat za užití selektoru ".smap .minimap".


SMap.Control.Mouse

Ovladač myši

SMap.Control.Orientation

Tlačítko na změnu natočení.

Pomocí CSS lze stylovat za užití selektorů ".smap .cw" (po směru hodinových ručiček) a ".smap .ccw" (proti směru hodinových ručiček).


SMap.Control.Overview

Náhledová mapka

Pomocí CSS lze stylovat za užití selektoru ".smap .overview-map".


SMap.Control.Pointer

Ukazatel ukotvení bodu

SMap.Control.Rosette

Indikátor severu - směrová růžice

Pomocí CSS lze stylovat za užití selektoru ".smap .control-rosette".


SMap.Control.Scale

Meritko vzdalenosti.

Pomocí CSS lze stylovat za užití selektoru ".smap .scale".


SMap.Control.Selection

Zoomovací obdélníček

Pomocí CSS lze stylovat za užití selektoru ".smap .selection".


SMap.Control.Sync

Synchronizuje mapu s portem, potažmo mapu s portem a oknem

SMap.Control.Visible

Abstraktní viditelný ovládací prvek

SMap.Control.Zoom

Tlačítka "+" a "-" na změnu zoomu.

Pomocí CSS lze stylovat za užití selektoru ".smap .zoom".


SMap.Control.ZoomNotification

Vizuální nápověda zoomování (orámování rohů oblasti, na kterou se zoomuje).

Pomocí CSS lze stylovat za užití selektoru ".smap .notification".


SMap.Marker

Značka v mapě

SMap.Marker.Cluster

Shluk značek

SMap.Marker.Clusterer

Tvořič shluků značek

SMap.Marker.Feature

Jmenný prostor dekorátorů

SMap.Marker.Feature.Card

Dekorátor, přidávající značce otevření vizitky s obsahem

SMap.Marker.Feature.Draggable

Dekorátor, který činí značku přesouvatelnou

SMap.Marker.Feature.ImageMap

Dekorátor přidávající značce klikací obrázkovou mapu

SMap.Marker.Feature.RelativeAnchor

Dekorátor přidávající značce možnost relativního ukotvení

SMap.Marker.Feature.Shadow

Přidání stínu

SMap.Marker.POI

Značka z typického POI serveru

SMap.Geometry

Geometrický útvar

SMap.Geometry.Feature

Jmenný prostor dekorátorů

SMap.Geometry.Feature.Card

Dekorátor, přidávající geometrii otevření vizitky s obsahem

SMap.Card


SMap.Pano

Panoramatické snímky byly pořizovány v různých částech republiky v různých letech. V rámci API jsou standardně dostupné pouze snímky do roku 2019. Novější snímky jsou z licenčních důvodů dostupné pouze prémiovým uživatelům a za specifických podmínek. V případě zájmu o novější snímky nás kontaktujte na api@mapy.cz.

SMap.Pano.Clickmask

Klikaci maska dostupnosti blizkych panoramat

SMap.Pano.Images

Nacitani obrazku pro panoramu - pro vsechny spheres.

SMap.Pano.Layer

Vrstva s dostupností panoramat

SMap.Pano.Marker

Pano značka

SMap.Pano.Nav

Pano navigace

SMap.Pano.Place

Jeden panoramatický snímek (tj. místo)

SMap.Pano.Renderer

Abstraktní renderer

SMap.Pano.Scene

Panorama, hlavní objekt (scéna)

SMap.Pano.Sphere

Pano WebGL koule

SMap.Pano.Tile

Pano WebGL dlazdice

SMap.Pano.WebGL

WebGL renderer

SMap.Geocoder

Dopředný geocoder. Pro jeho funkčnost je nutné přesměrování /geocode => api4.mapy.cz/geocode

SMap.Geocoder.Reverse

Reverzní geocoder. Pro jeho funkčnost je nutné přesměrování /rgeocode => mapy.cz/rgeocode

SMap.Pixel

Pixel - bod v průhledu, relativní vůči středu průhledu

SMap.Route

Požadavek na vyhledání trasy

SMap.Tile

Dlaždice (čtvercová)

SMap.URL.Route

Vygenerování url pro routování na mapy.cz

SMap.Util


SMap.Suggest

Našeptávač pro Mapy.

SMap.SuggestItem

Položka našeptávače

SMap.SuggestProvider

Data pro našeptávač

SMap.IOwned

Rozhraní pro všechny, kteří mají nadřízeného

SMap.Projection

Projekce - nástroj pro převod mezi pixely a souřadnicemi

SMap.Projection.Krovak

Křovákova projekce

SMap.Projection.Mercator

Mercatorova projekce; při zoomu 0 transformuje svět na čtverec 256x256 pixelů

SMap.Projection.Oblique

Šikmý snímek

SMap.Projection.Oblique.Matrix

Matice 3x3

SMap.Projection.Oblique.Triangle

Trojuhelnik na zemskem povrchu

SMap.Projection.Oblique.Vector

Trojrozmerny vektor

SMap.Projection.Robinson

Robinsonova projekce; při zoomu 0 transformuje svět na obdélník o velikosti ... FIXME

SMap.Projection.UTM33

UTM zóna 33