Třída SMap.Route

Požadavek na vyhledání trasy
Rozšiřuje JAK.ISignals
Posílá tyto signály:

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
SMap.Route(coords, callback, params)
Vlastnosti - souhrn
Atributy vlastnosti Název a popis vlastnosti
<statická>
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
<statická>
send()
Ručně volat jen pokud bylo do konstruktoru posláno autoSend:false
Přerušit běžící požadavek
Vrátí pole průjezdních bodů
Vrátí criterion, tedy parametry route
Vrátí výsledek plánování. Je to objekt s těmito hlavními vlastnostmi:
  • geometry – pole souřadnic geometrie trasy
  • altitude – pole nadmořských výšek pro jednotlivé body geometrie
  • points – pole průjezdních bodů; každý bod je další (zatím nedokumentovaný) složitý objekt
  • ascent – celkové stoupání
  • descent – celkové klesání
  • url – routovací adresa
  • inEurope – vede-li trasa též mimo ČR
  • length – celková délka trasy v metrech
  • time – celkový čas trasy ve vteřinách
Konstruktor - detail
SMap.Route(coords, callback, params)
Parametry:
{Array[SMap.Coords]} coords
Pole bodů, skrz které vede trasa
{function} callback
Funkce zavolaná po nalezení trasy
{object} params volitelný
Volitelná konfigurace
{string} params.criterion volitelný
Druh trasy: "fast", "short", "bike1", "bike2", "bike3", "turist1", "turist2"
{string} params.toll volitelný
"free" = bez poplatků (jen pro criterion=fast/short)
{boolean} params.altitude volitelný, výchozí: true
obohatit data o nadmorske vysky?
{int} params.avoidtraffic volitelný
1 = ignorovat velké silnice (jen pro criterion=bikeN)
Vlastnosti - detailně
<statická> SMap.Route.ROUTE_TURIST_TYPES
Metody - detailně
<statická> SMap.Route.formatRouteDistance()
$destructor()

send()
Ručně volat jen pokud bylo do konstruktoru posláno autoSend:false

abort()
Přerušit běžící požadavek

{Array[SMap.Coords]} getCoords()
Vrátí pole průjezdních bodů
Vrací:
{Array[SMap.Coords]}

{string} getCriterion()
Vrátí criterion, tedy parametry route
Vrací:
{string}

getResults()
Vrátí výsledek plánování. Je to objekt s těmito hlavními vlastnostmi: