Seznam tříd

SMap

Mapa

SMap.Card

Vizitka

SMap.Control

Obecný ovládací prvek

SMap.Control.Compass

Kruhový volič

Pomocí CSS lze stylovat za užití selektoru ".smap .compass".


SMap.Control.ContextMenu

Kontextové menu

SMap.Control.ContextMenu.Coords

Souřadnicová položka kontextového menu

SMap.Control.ContextMenu.Item

Položka kontextového menu

SMap.Control.ContextMenu.Separator

Oddělovač

SMap.Control.ContextMenu.Zoom

Zoomovací položka kontextového menu

SMap.Control.Copyright

Box s copyright informací

Pomocí CSS lze stylovat za užití selektoru ".smap .copyright".


SMap.Control.Image

Obrázek, jehož URL se mění v závislosti na pozici a zoomu mapy

SMap.Control.Keyboard

Ovladač klávesnice

SMap.Control.Layer

Jednoduchý přepínač vrstev.


SMap.Control.MapyLogo

Logo mapy.cz pro HUD

SMap.Control.Minimap

Náhledové mini-api s viditelným průhledem.


SMap.Control.Mouse

Ovladač myši

SMap.Control.Orientation

Tlačítko na změnu natočení.


SMap.Control.Overview

Náhledová mapka

Pomocí CSS lze stylovat za užití selektoru ".smap .overview-map".


SMap.Control.Pointer

Ukazatel ukotvení bodu

SMap.Control.Rosette

Indikátor severu - směrová růžice

Pomocí CSS lze stylovat za užití selektoru ".smap .control-rosette".


SMap.Control.Scale

Meritko vzdalenosti.


SMap.Control.Selection

Zoomovací obdélníček

Pomocí CSS lze stylovat za užití selektoru ".smap .selection".


SMap.Control.Sync

Synchronizuje mapu s portem, potažmo mapu s portem a oknem

SMap.Control.Visible

Abstraktní viditelný ovládací prvek

SMap.Control.Zoom

Tlačítka "+" a "-" na změnu zoomu.


SMap.Control.ZoomNotification

Vizuální nápověda zoomování (orámování rohů oblasti, na kterou se zoomuje).


SMap.Coords

Zeměpisná poloha - dvojice souřadnic

SMap.Geocoder

Dopředný geocoder.

SMap.Geocoder.Reverse

Reverzní geocoder.

SMap.Geometry

Geometrický útvar

SMap.Geometry.Feature


SMap.Geometry.Feature.Card

Dekorátor, přidávající geometrii otevření vizitky s obsahem

SMap.Geometry.Traffic

Geometrie z NOVEHO trafficpoi

SMap.IOwned

Rozhraní pro všechny, kteří mají nadřízeného

SMap.Layer

Vrstva v mapě

SMap.Layer.Canvas

Canvasová vrstva

SMap.Layer.Geometry

Vrstva s čárami, mnohoúhelníky a jinými zajímaví tvorové :)

SMap.Layer.GPX

Vizualizátor GPX

SMap.Layer.HUD

Vrstva fixní vůči průhledu

SMap.Layer.Image

Vrstva s obrázky pevně umístěnými rohy k zeměpisným souřadnicím

SMap.Layer.KML

Vizualizátor KML

SMap.Layer.Marker

Vrstva se značkami

SMap.Layer.Multi

Metavrstva, sdružující více jiných vrstev

SMap.Layer.Smart

Chytrá dlaždicová vrstva, automaticky přepíná (base-)ophoto-oblique (+ hybrid).

SMap.Layer.Smart.Turist

Turistická vrstva: smart a navíc zapínatelné turist- a cyklo-trasy

SMap.Layer.Tile

Vrstva s dlaždicemi.

SMap.Layer.Turist

Turistická vrstva: zapínatelné turist- a cyklo-trasy

SMap.Layer.WMS

Dlaždicová vrstva s daty získanými přes WMS

SMap.Layer.WMTS

Dlaždicová vrstva s daty získanými přes WMTS

SMap.Marker

Značka v mapě

SMap.Marker.Cluster

Shluk značek

SMap.Marker.Clusterer

Tvořič shluků značek

SMap.Marker.Feature


SMap.Marker.Feature.Card

Dekorátor, přidávající značce otevření vizitky s obsahem

SMap.Marker.Feature.Draggable

Dekorátor, který činí značku přesouvatelnou

SMap.Marker.Feature.ImageMap

Dekorátor přidávající značce klikací obrázkovou mapu

SMap.Marker.Feature.RelativeAnchor

Dekorátor přidávající značce možnost relativního ukotvení

SMap.Marker.Feature.Shadow

Přidání stínu

SMap.Marker.POI

Značka z typického POI serveru

SMap.Marker.TrafficDetail

Bublina k dopravnim infu (prujezdnost v mape)

SMap.Pano

Vše související s panoramaty

SMap.Pano.Clickmask

Klikaci maska dostupnosti blizkych panoramat

SMap.Pano.Flash

Flash renderer

SMap.Pano.Layer

Vrstva s dostupností panoramat

SMap.Pano.Marker

Pano značka

SMap.Pano.Nav

Pano navigace

SMap.Pano.Place

Jeden panoramatický snímek (tj.

SMap.Pano.Renderer

Abstraktní renderer

SMap.Pano.Scene

Panorama, hlavní objekt (scéna)

SMap.Pano.Sphere

Pano WebGL koule

SMap.Pano.Tile

Pano WebGL dlazdice

SMap.Pano.WebGL

WebGL renderer

SMap.Pixel

Pixel - bod v průhledu, relativní vůči středu průhledu

SMap.Projection

Projekce - nástroj pro převod mezi pixely a souřadnicemi

SMap.Projection.Krovak

Křovákova projekce

SMap.Projection.Mercator

Mercatorova projekce; při zoomu 0 transformuje svět na čtverec 256x256 pixelů

SMap.Projection.Oblique

Šikmý snímek

SMap.Projection.Oblique.Matrix

Matice 3x3

SMap.Projection.Oblique.Triangle

Trojuhelnik na zemskem povrchu

SMap.Projection.Oblique.Vector

Trojrozmerny vektor

SMap.Projection.Robinson

Robinsonova projekce; při zoomu 0 transformuje svět na obdélník o velikosti .

SMap.Projection.UTM33

UTM zóna 33

SMap.Route

Požadavek na vyhledání trasy

SMap.Suggest-Suggest

Našeptávač pro Mapy.

SMap.SuggestItem-SuggestItem

Položka našeptávače

SMap.SuggestProvider-SuggestProvider

Data pro našeptávač

SMap.Tile

Dlaždice (čtvercová)

SMap.URL.Route

Vygenerování url pro routování na mapy.cz

SMap.Util


Dokumentace vygenerována nástrojem JsDoc Toolkit 2.4.0, Wed Jul 12 2017 12:25:34 GMT+0200 (CEST)