Třída SMap.Card


Rozšiřuje SMap.IOwned
Posílá tyto signály:

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
SMap.Card(width, options)
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
setOwner(owner)
Nastaví vizitce vlastníka
Vrátí záhlaví vizitky
Vrátí tělo vizitky
Vrátí zápatí vizitky
setSize(width, height)
Změní velikost na zadaný rozměr
Vrací kontejner vizitky
Vrací kotvící bod
anchorTo(coords)
Umístí vizitku na dané souřadnice
Je vizitka vidět?
sync()
Aktualizovat výšku těla vizitky tak, aby její celkový výška odpovídala zadaným rozměrům
Zjistí (směrem nahoru) mapu
Konstruktor - detail
SMap.Card(width, options)
Parametry:
{int} width volitelný, výchozí: 312
Šířka vizitky
{object} options volitelný
Volitelná konfigurace
{boolean} options.close volitelný, výchozí: true
Určuje, zda se má zobrazovat zavírací ikona
{Object} options.anchor volitelný
Určuje posunutí vizitky při přidání do mapy v px
Metody - detailně
$destructor()

setOwner(owner)
Nastaví vizitce vlastníka
Parametry:
{SMap} owner
Mapa, která vizitku otevírá

getHeader()
Vrátí záhlaví vizitky

getBody()
Vrátí tělo vizitky

getFooter()
Vrátí zápatí vizitky

setSize(width, height)
Změní velikost na zadaný rozměr
Parametry:
{int|null} width
Šířka, při nezadání se použije výchozí
{int|null} height
Výška, při nezadání bude dle obsahu

{node} getContainer()
Vrací kontejner vizitky
Vrací:
{node} Kontejner vizitky

getAnchor()
Vrací kotvící bod

anchorTo(coords)
Umístí vizitku na dané souřadnice
Parametry:
{SMap.Coords} coords
Souradice, ke které se má vizitka ukotvit

isVisible()
Je vizitka vidět?

{bool} makeVisible()
Vrací:
{bool} true = už je vidět, false = zatím není, posuneme mapu

sync()
Aktualizovat výšku těla vizitky tak, aby její celkový výška odpovídala zadaným rozměrům

{SMap} getMap()
Zjistí (směrem nahoru) mapu
Vrací:
{SMap} Instance mapy