Třída SMap.Control.Mouse

Ovladač myši
Rozšiřuje SMap.Control
Posílá tyto signály:

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
SMap.Control.Mouse(mode, options)
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
Vrátí právě používanou bitovou masku
Překonfigurování režimu ovladače
Vrátí vizuální reprezentaci prvku, je-li jaká
Zjistí (směrem nahoru) mapu
Konstruktor - detail
SMap.Control.Mouse(mode, options)
Parametry:
{int} mode
Bitová maska určující, co všechno myš/prst ovládá - konstanty SMap.MOUSE_*
{object} options volitelný
Konfigurační objekt
{int} options.scrollDelay volitelný, výchozí: 100
Doba (msec), po kterou ignorujeme po jednom scrollování další
{int} options.idleDelay volitelný, výchozí: 150
Doba (msec), po které bez hnutí myši překreslíme mapu
{int} options.minDriftSpeed volitelný, výchozí: 10
Pokud je rychlost posunu menší než tato (v pixelech za 20msec), nebude drift
{int} options.maxDriftSpeed volitelný, výchozí: 80
Maximální rychlost driftu
{int} options.driftSlowdown volitelný, výchozí: 0.95
Zpomalení driftu v každé iteraci
{int} options.driftThreshold volitelný, výchozí: 300
Počet pixelů po kterých se při driftu překresluje
Viz též:
SMap.MOUSE_PAN
SMap.MOUSE_ZOOM
SMap.MOUSE_WHEEL
Metody - detailně
setOwner()
Viz též:
SMap.Control#setOwner

getMode()
Vrátí právě používanou bitovou masku

configure()
Překonfigurování režimu ovladače

$destructor()
Viz též:
SMap#$destructor

{node} getContainer()
Vrátí vizuální reprezentaci prvku, je-li jaká
Vrací:
{node} Kontejner prvku

{SMap} getMap()
Zjistí (směrem nahoru) mapu
Vrací:
{SMap} Instance mapy