Třída SMap.Control.Overview

Náhledová mapka

Pomocí CSS lze stylovat za užití selektoru ".smap .overview-map".


Rozšiřuje SMap.Control.Image

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
Vrátí kontejner prvku
Zjistí (směrem nahoru) mapu
Konstruktor - detail
SMap.Control.Overview(url)
Parametry:
{string} url
Základní část URL
Metody - detailně
setOwner()
Viz též:
SMap.Control#setOwner

{node} getContainer()
Vrátí kontejner prvku
Vrací:
{node} Kontejner

$destructor()
Viz též:
SMap#$destructor

{SMap} getMap()
Zjistí (směrem nahoru) mapu
Vrací:
{SMap} Instance mapy