Třída SMap.Layer.Image

Vrstva s obrázky pevně umístěnými rohy k zeměpisným souřadnicím
Rozšiřuje SMap.Layer

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
addImage(url, leftTop, rightBottom, opacity)
Přidání nového obrázku
Odebere dříve přidaný obrázek
Odebere všechny obrázky
setCopyright(copyright)
Nastaví vrstvě sadu copyrightů.
Vrátí copyright pro daný zoom. Pokud není, vrací null.
Vrátí ID vrstvy
Zakáže vrstvu.
Vrátí kontejner(y) vrstvy
Zjistí, zda je vrstva zapnutá
Podporuje tato vrstva aktualizaci během animovaného zoomu?
Jen pokud supportsAnimation()
Jen pokud supportsAnimation()
Zjistí (směrem nahoru) mapu
setOwner(owner)
Nastavení nadřízeného
Konstruktor - detail
SMap.Layer.Image(id)
Parametry:
{string} id
ID vrstvy
Metody - detailně
supportsAnimation()

{string} addImage(url, leftTop, rightBottom, opacity)
Přidání nového obrázku
Parametry:
{string} url
{SMap.Coords} leftTop
Souřadnice levého horního rohu
{SMap.Coords} rightBottom
Souřadnice pravého dolního rohu
{number} opacity volitelný, výchozí: 1
Průhlednost
Vrací:
{string} ID obrázku, používané pro odebrání

removeImage(id)
Odebere dříve přidaný obrázek
Parametry:
{string} id
ID vrácené voláním addImage

removeAll()
Odebere všechny obrázky

redraw()
Viz též:
SMap.Layer#redraw

clear()
Viz též:
SMap.Layer#clear

enable()
Viz též:
SMap.Layer#enable

zoomTo()

$destructor()
Viz též:
SMap#$destructor

setCopyright(copyright)
Nastaví vrstvě sadu copyrightů.
Parametry:
{object} copyright
Objekt, jehož každá položka specifikuje zoom nebo interval a odpovídající copyright. Příklad:
copyright = {
"-3": "copy1",
"4-5": "copy2",
"6": "copy3",
"7-": "copy4",
}

{string|Array[string]|null} getCopyright(zoom)
Vrátí copyright pro daný zoom. Pokud není, vrací null.
Parametry:
{int} zoom
Zoom, pro který chceme zjistit copyright
Vrací:
{string|Array[string]|null} Copyright

{id} getId()
Vrátí ID vrstvy
Vrací:
{id} ID vrstvy

disable()
Zakáže vrstvu.

{object} getContainer()
Vrátí kontejner(y) vrstvy
Vrací:
{object} Kontejner(y)

{bool} isActive()
Zjistí, zda je vrstva zapnutá
Vrací:
{bool} Je-li zapnutá

supportsAnimation()
Podporuje tato vrstva aktualizaci během animovaného zoomu?

zoomTo()
Jen pokud supportsAnimation()

rotateTo()
Jen pokud supportsAnimation()

{SMap} getMap()
Zjistí (směrem nahoru) mapu
Vrací:
{SMap} Instance mapy

setOwner(owner)
Nastavení nadřízeného
Parametry:
{SMap.IOwned} owner