Třída SMap.Layer.Geometry

Vrstva s čárami, mnohoúhelníky a jinými zajímaví tvorové :)
Rozšiřuje SMap.Layer

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
SMap.Layer.Geometry(id, options)
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
addGeometry(geometry)
removeGeometry(geometry)
Vrátí všechny geometrie v objektu indexovaném jednotlivými ID
Vymazání vrstvy == dočasné zrušení všech prvků
Odebere vše z vrstvy
fillFromData(dataSets)
Naplní obsah vrstvy z XML nebo z FRPC dat
Překreslí vrstvu: vezme všechny souřadnice vektorových prvků, přepočte je na pixely (s ohledem na současný zoom) a vykreslí ty, které jsou celé v průhledu.
Překreslení jedné geometrie. Veřejná metoda, aby ji mohla volat sama geometrie.
setCopyright(copyright)
Nastaví vrstvě sadu copyrightů.
Vrátí copyright pro daný zoom. Pokud není, vrací null.
Vrátí ID vrstvy
Povolí vrstvu. Volat až po připnutí do mapy.
Zakáže vrstvu.
Vrátí kontejner(y) vrstvy
Zjistí, zda je vrstva zapnutá
Podporuje tato vrstva aktualizaci během animovaného zoomu?
Jen pokud supportsAnimation()
Jen pokud supportsAnimation()
Zjistí (směrem nahoru) mapu
setOwner(owner)
Nastavení nadřízeného
Konstruktor - detail
SMap.Layer.Geometry(id, options)
Parametry:
{id} id
ID vrstvy
{object} options volitelný
Konfigurační objekt
{bool} options.supportsAnimation volitelný, výchozí: false
Povolit animovaný zoom?
Metody - detailně
$destructor()

supportsAnimation()

zoomTo()

addGeometry(geometry)
Parametry:
{SMap.Geometry} geometry

removeGeometry(geometry)
Parametry:
{SMap.Geometry} geometry

{object} getGeometries()
Vrátí všechny geometrie v objektu indexovaném jednotlivými ID
Vrací:
{object}

clear()
Vymazání vrstvy == dočasné zrušení všech prvků

removeAll()
Odebere vše z vrstvy

fillFromData(dataSets)
Naplní obsah vrstvy z XML nebo z FRPC dat
Parametry:
{Object|Array} dataSets
Data pro naplnění

redraw()
Překreslí vrstvu: vezme všechny souřadnice vektorových prvků, přepočte je na pixely (s ohledem na současný zoom) a vykreslí ty, které jsou celé v průhledu.
Viz též:
SMap.Layer#redraw

redrawGeometry()
Překreslení jedné geometrie. Veřejná metoda, aby ji mohla volat sama geometrie.

$destructor()
Viz též:
SMap#$destructor

setCopyright(copyright)
Nastaví vrstvě sadu copyrightů.
Parametry:
{object} copyright
Objekt, jehož každá položka specifikuje zoom nebo interval a odpovídající copyright. Příklad:
copyright = {
"-3": "copy1",
"4-5": "copy2",
"6": "copy3",
"7-": "copy4",
}

{string|Array[string]|null} getCopyright(zoom)
Vrátí copyright pro daný zoom. Pokud není, vrací null.
Parametry:
{int} zoom
Zoom, pro který chceme zjistit copyright
Vrací:
{string|Array[string]|null} Copyright

{id} getId()
Vrátí ID vrstvy
Vrací:
{id} ID vrstvy

enable()
Povolí vrstvu. Volat až po připnutí do mapy.

disable()
Zakáže vrstvu.

{object} getContainer()
Vrátí kontejner(y) vrstvy
Vrací:
{object} Kontejner(y)

{bool} isActive()
Zjistí, zda je vrstva zapnutá
Vrací:
{bool} Je-li zapnutá

supportsAnimation()
Podporuje tato vrstva aktualizaci během animovaného zoomu?

zoomTo()
Jen pokud supportsAnimation()

rotateTo()
Jen pokud supportsAnimation()

{SMap} getMap()
Zjistí (směrem nahoru) mapu
Vrací:
{SMap} Instance mapy

setOwner(owner)
Nastavení nadřízeného
Parametry:
{SMap.IOwned} owner