Třída SMap.Layer.Multi

Metavrstva, sdružující více jiných vrstev
Rozšiřuje SMap.Layer

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
Překreslí podřízené vrstvy
Vymaže podřízené vrstvy
Odstraní prvky z podřízených vrstev
Povolí podřízené vrstvy
Zakáže podřízené vrstvy
Nastaví vlastníka
Vrátí kontejnery podřízených vrstev
Přidá podřízenou vrstvu
Odebere podřízenou vrstvu
Vrátí všechny podřízené vrstvy
setCopyright(copyright)
Nastaví vrstvě sadu copyrightů.
Vrátí copyright pro daný zoom. Pokud není, vrací null.
Vrátí ID vrstvy
Zjistí, zda je vrstva zapnutá
Podporuje tato vrstva aktualizaci během animovaného zoomu?
Jen pokud supportsAnimation()
Jen pokud supportsAnimation()
Zjistí (směrem nahoru) mapu
Konstruktor - detail
SMap.Layer.Multi(id)
Parametry:
{id} id
Jednoznačné ID vrsty. Při nezadání bude vygenerováno.
Metody - detailně
$destructor()
Viz též:
SMap.Laber#$destructor

redraw()
Překreslí podřízené vrstvy
Viz též:
SMap.Layer#redraw

clear()
Vymaže podřízené vrstvy
Viz též:
SMap.Layer#clear

removeAll()
Odstraní prvky z podřízených vrstev
Viz též:
SMap.Layer#removeAll

enable()
Povolí podřízené vrstvy
Viz též:
SMap.Layer#enable

disable()
Zakáže podřízené vrstvy
Viz též:
SMap.Layer#disable

setOwner()
Nastaví vlastníka
Viz též:
SMap.Layer#setOwner

getContainer()
Vrátí kontejnery podřízených vrstev
Viz též:
SMap.Layer#getContainer

addLayer(l)
Přidá podřízenou vrstvu
Parametry:
{SMap.Layer} l
Podřízená vrstva

removeLayer(l)
Odebere podřízenou vrstvu
Parametry:
{SMap.Layer} l
Podřízená vrstva

{Array[SMap.Layer]} getLayers()
Vrátí všechny podřízené vrstvy
Vrací:
{Array[SMap.Layer]}

setCopyright(copyright)
Nastaví vrstvě sadu copyrightů.
Parametry:
{object} copyright
Objekt, jehož každá položka specifikuje zoom nebo interval a odpovídající copyright. Příklad:
copyright = {
"-3": "copy1",
"4-5": "copy2",
"6": "copy3",
"7-": "copy4",
}

{string|Array[string]|null} getCopyright(zoom)
Vrátí copyright pro daný zoom. Pokud není, vrací null.
Parametry:
{int} zoom
Zoom, pro který chceme zjistit copyright
Vrací:
{string|Array[string]|null} Copyright

{id} getId()
Vrátí ID vrstvy
Vrací:
{id} ID vrstvy

{bool} isActive()
Zjistí, zda je vrstva zapnutá
Vrací:
{bool} Je-li zapnutá

supportsAnimation()
Podporuje tato vrstva aktualizaci během animovaného zoomu?

zoomTo()
Jen pokud supportsAnimation()

rotateTo()
Jen pokud supportsAnimation()

{SMap} getMap()
Zjistí (směrem nahoru) mapu
Vrací:
{SMap} Instance mapy