Třída SMap.Layer.Canvas

Canvasová vrstva
Rozšiřuje SMap.Layer

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
SMap.Layer.Canvas(id, layerId)
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
setCopyright(copyright)
Nastaví vrstvě sadu copyrightů.
Vrátí copyright pro daný zoom. Pokud není, vrací null.
Vrátí ID vrstvy
Povolí vrstvu. Volat až po připnutí do mapy.
Zakáže vrstvu.
redraw(full)
Překreslení vrstvy
Dočasné vymazání vrstvy.
Vrátí kontejner(y) vrstvy
Zjistí, zda je vrstva zapnutá
Odstranění všech prvků z vrstvy
Podporuje tato vrstva aktualizaci během animovaného zoomu?
Jen pokud supportsAnimation()
Jen pokud supportsAnimation()
Zjistí (směrem nahoru) mapu
setOwner(owner)
Nastavení nadřízeného
Konstruktor - detail
SMap.Layer.Canvas(id, layerId)
Constructor Canvasove vrstvy
Parametry:
{id} id
Jednoznačné ID vrsty. Při nezadání bude vygenerováno.
{number} layerId
identifikator vrstvy kam bude layer pridan, jedna z konstant SMap.LAYER_*
Viz též:
SMap.Layer#$constructor
Metody - detailně
$destructor()

clear()

getContext()

redraw()

$destructor()
Viz též:
SMap#$destructor

setCopyright(copyright)
Nastaví vrstvě sadu copyrightů.
Parametry:
{object} copyright
Objekt, jehož každá položka specifikuje zoom nebo interval a odpovídající copyright. Příklad:
copyright = {
"-3": "copy1",
"4-5": "copy2",
"6": "copy3",
"7-": "copy4",
}

{string|Array[string]|null} getCopyright(zoom)
Vrátí copyright pro daný zoom. Pokud není, vrací null.
Parametry:
{int} zoom
Zoom, pro který chceme zjistit copyright
Vrací:
{string|Array[string]|null} Copyright

{id} getId()
Vrátí ID vrstvy
Vrací:
{id} ID vrstvy

enable()
Povolí vrstvu. Volat až po připnutí do mapy.

disable()
Zakáže vrstvu.

redraw(full)
Překreslení vrstvy
Parametry:
{bool} full
Je-li nutné přepočítávat polohu prvkům vrstvy

clear()
Dočasné vymazání vrstvy.

{object} getContainer()
Vrátí kontejner(y) vrstvy
Vrací:
{object} Kontejner(y)

{bool} isActive()
Zjistí, zda je vrstva zapnutá
Vrací:
{bool} Je-li zapnutá

removeAll()
Odstranění všech prvků z vrstvy

supportsAnimation()
Podporuje tato vrstva aktualizaci během animovaného zoomu?

zoomTo()
Jen pokud supportsAnimation()

rotateTo()
Jen pokud supportsAnimation()

{SMap} getMap()
Zjistí (směrem nahoru) mapu
Vrací:
{SMap} Instance mapy

setOwner(owner)
Nastavení nadřízeného
Parametry:
{SMap.IOwned} owner