Třída SMap.Projection.Mercator

Mercatorova projekce; při zoomu 0 transformuje svět na čtverec 256x256 pixelů

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
Konstruktor - detail
SMap.Projection.Mercator()
Metody - detailně
project()

unproject()