Třída SMap

SMap Mapa
Posílá tyto signály:

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
SMap(container, center, zoom, options)
Vlastnosti - souhrn
Atributy vlastnosti Název a popis vlastnosti
<konstanta>
<konstanta>
<konstanta>
<konstanta>
<konstanta>
<konstanta>
<konstanta>
<konstanta>
<konstanta>
<konstanta>
<konstanta>
<konstanta>
<konstanta>
<konstanta>
<konstanta>
<konstanta>
<konstanta>
<konstanta>
<konstanta>
<konstanta>
<konstanta>
<konstanta>
<konstanta>
<konstanta>
<konstanta>
<konstanta>
<konstanta>
<konstanta>
<konstanta>
<konstanta>
<konstanta>
<konstanta>
<konstanta>
<konstanta>
<konstanta>
<konstanta>
<konstanta>
<konstanta>
<konstanta>
<konstanta>
<konstanta>
<konstanta>
<konstanta>
<konstanta>
<konstanta>
<statická>
<statická>
<statická>
<statická>
Zpetna kompatibilita
<statická>
<statická>
<statická>
<statická>
CSS vlastnost
<statická>
<statická>
<statická>
<statická>
<statická>
<statická>
<statická>
<statická>
<statická>
<statická>
<statická>
<statická>
Seznam vsech parametru pro suggest.
<statická>
<statická>
<statická>
<statická>
<statická>
<statická>
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
Všechny destruktory dělají toto:
- vymažou kontejner, pokud prvek nějaký má
- zavolají destruktor všech podřízených prvků
- odvěsí své události
Nedochází tedy k selektivnímu odvěšování - na to se používá .removeXXX()
Umožní zobrazování POI z poiserverů v API
lock()
Zamkne mapu. Pokud je mapa zamknutá, nedochází k automatickému překreslování vrstev, když je potřeba
Odemkne mapu; tím dojde k překreslení a aktualizaci všech vrstev (typicky po konci pohybu)
setZoomRange(min, max)
Změna zoom rozsahu
Žádost o explicitní aktualizaci vrstev (má smysl jen při zamčené mapě)
Vrátí současnou orientaci
setOrientation(o, animate)
Nastaví orientaci
setProjection(projection)
Nastaví projekci
Vrátí mapový prvek
Vrátí rodič mapových vrstev
Vrátí rozměry průhledu
Vrátí aktuální projekci
Vrátí posun mapy vůči středu
Vrátí vektorový nástroj
setCursor(cursor, x, y)
Nastaví kurzor mapovému rodiči
setCenter(center, animate)
Nastaví mapě nový střed.
Dojde ke zmene zoomu od toho soucasneho?
setZoom(z, fixedPoint, animate)
Nastaví mapě zoom
setCenterZoom(center, zoom, animate)
Nastaví střed i zoom
Vrátí střed
Vrátí zoom
computeCenterZoom(arr, usePadding)
Spočítá střed a zoom pro množinu bodů
addLayer(l, before)
Přidá do mapy vrstvu
Odebere vrstvu z mapy
Nalezne mapu dle zadaného ID
Vrátí držák daného typu vrstvy
addControl(c, placement)
Přidá do mapy ovládací prvek
Vrátí seznam ovládacích prvků
Odebere ovládáci prvek
addCard(card, coords, noPan)
Zobrazí vizitku
Zavře vizitku
Vrátí právě zobrazenou vizitku
Sesynchronizuje mapu s portem
setPadding(which, value)
Nastaví vnitřní padding (rezervovanou oblast, kde nesmí být vizitka). Používá se jen při posunu mapy v důsledku otevření vizitky.
getPadding(which)
Vrátí vnitřní padding
Top-level volání getMap() vrací instanci mapy
Vyrobí výchozí vrstvu dle zadané konstanty
Vyrobí výchozí kontextové menu
Vyrobí typické ovládácí prvky
formatString(template, customValues)
Nahradí v zadaném řetězci všechny placeholdery {nazev} aktuálními hodnotami. Povolené hodnoty: cx, cy, lbx, lby, rtx, rty, lx, rx, by, ty, zoom, zoom[+-][12], orientation.
Test, jsou-li na zadaném místě (či aktuálním středu) dostupné šikmé snímky
Test, jsou-li na zadaném místě (či aktuálním středu) dostupné letecké snímky
adjustCoordsByPadding(coords, zoom, projection)
Nové souřadnice, které se od zadaných na zadaném zoomu liší o padding mapy
zoomAnimationStart(fixedPoint, touch)
Přepnout do režimu plynulého zoomu
Krok plynulého zoomu
zoomAnimationTarget(targetZoom, sourceZoom)
Pustit animaci s daným cílem
Konec režimu plynulého zoomu
Ziskani viewportu mapy - lb - left bottom, rt - righ top body ve WGS84.
Vhodnější je setCenter(c, true)
<statická>
<statická>
<statická>
<statická>
<statická>
<statická>
Konstruktor - detail
SMap(container, center, zoom, options)
Hlavní konstruktor map.
Parametry:
{node} container
Prvek, do kterého se mapa vyrobí
{SMap.Coords} center volitelný
Souřadnice středu
{int} zoom volitelný
Zoom
{object} options volitelný
Konfigurační objekt
{int} options.minZoom volitelný, výchozí: 2
Nejmenší povolený zoom
{int} options.maxZoom volitelný, výchozí: 18
Největší povolený zoom
{int} options.orientation volitelný, výchozí: SMap.NORTH
Konstanta natočení mapy
{int} options.projection volitelný, výchozí: new SMap.Projection.Mercator()
Projekce mapy
{int} options.animTime volitelný, výchozí: 500
Jak dlouho trvá animovaný posun mapou
{int} options.zoomTime volitelný, výchozí: 300
Jak dlouho trvá animovaný zoom mapou
{int} options.rotationTime volitelný, výchozí: 300
Jak dlouho trvá animované otáčení mapou
{int} options.ophotoDate volitelný, výchozí: true
Zapnout zobrazení datumu u leteckých snímků
Viz též:
SMap.NORTH
SMap.SOUTH
SMap.EAST
SMap.WEST
Vlastnosti - detailně
<konstanta> SMap.MOUSE_PAN

<konstanta> SMap.MOUSE_WHEEL

<konstanta> SMap.MOUSE_ZOOM_IN

<konstanta> SMap.MOUSE_ZOOM_OUT

<konstanta> SMap.MOUSE_ZOOM

<konstanta> SMap.KB_PAN

<konstanta> SMap.KB_ZOOM

<konstanta> SMap.LAYER_TILE

<konstanta> SMap.LAYER_SHADOW

<konstanta> SMap.LAYER_GEOMETRY

<konstanta> SMap.LAYER_MARKER

<konstanta> SMap.LAYER_ACTIVE

<konstanta> SMap.LAYER_HUD

<konstanta> SMap.NORTH

<konstanta> SMap.WEST

<konstanta> SMap.SOUTH

<konstanta> SMap.EAST

<konstanta> SMap.DEF_BASE

<konstanta> SMap.DEF_TURIST

<konstanta> SMap.DEF_OPHOTO

<konstanta> SMap.DEF_HYBRID

<konstanta> SMap.DEF_HISTORIC

<konstanta> SMap.DEF_OPHOTO0203

<konstanta> SMap.DEF_OPHOTO0406

<konstanta> SMap.DEF_OBLIQUE

<konstanta> SMap.DEF_SMART_BASE

<konstanta> SMap.DEF_SMART_OPHOTO

<konstanta> SMap.DEF_SMART_TURIST

<konstanta> SMap.DEF_RELIEF

<konstanta> SMap.DEF_PANO

<konstanta> SMap.DEF_TURIST_WINTER

<konstanta> SMap.DEF_SMART_WINTER

<konstanta> SMap.DEF_SMART_SUMMER

<konstanta> SMap.DEF_GEOGRAPHY

<konstanta> SMap.DEF_OPHOTO1012

<konstanta> SMap.DEF_HYBRID_SPARSE

<konstanta> SMap.DEF_OPHOTO1415

<konstanta> SMap.DEF_OPHOTO1618

<konstanta> SMap.GEOMETRY_POLYLINE

<konstanta> SMap.GEOMETRY_POLYGON

<konstanta> SMap.GEOMETRY_CIRCLE

<konstanta> SMap.GEOMETRY_ELLIPSE

<konstanta> SMap.GEOMETRY_PATH

<konstanta> SMap.MAPSET_BASE

<konstanta> SMap.MAPSET_TURIST

<statická> SMap.Card

<statická> SMap.proj4

<statická> SMap.Ending

<statická> SMap.Vector
Zpetna kompatibilita
Zastaralé:
-

<statická> SMap.TileSetOblique

<statická> SMap.apiKey

<statická> SMap.lang

<statická> SMap.TRANSFORM
CSS vlastnost

<statická> SMap.LAYER_VECTOR

<statická> SMap.DEF_SMART

<statická> SMap.DEF_RELIEF_L

<statická> SMap.DEF_RELIEF_H

<statická> SMap.OphotoDate

<statická> SMap.Util

<statická> SMap.Util

<statická> SMap.WMMarker

<statická> SMap.URL

<statická> SMap.Pano

<statická> SMap.SuggestItem

<statická> SMap.SuggestParams
Seznam vsech parametru pro suggest.

<statická> SMap.SuggestProvider

<statická> SMap.POIServer

<statická> SMap.Suggest

<statická> SMap.POIServer

<statická> SMap.LOOKUP_MARKER

<statická> SMap.LOOKUP_GEOMETRY
Metody - detailně
$destructor()
Všechny destruktory dělají toto:
- vymažou kontejner, pokud prvek nějaký má
- zavolají destruktor všech podřízených prvků
- odvěsí své události
Nedochází tedy k selektivnímu odvěšování - na to se používá .removeXXX()

createDefaultDataProvider()
Umožní zobrazování POI z poiserverů v API
Parametry:
{string} options.lang volitelný, výchozí: []
Jazyk pro volani backendu, pole ISO2

lock()
Zamkne mapu. Pokud je mapa zamknutá, nedochází k automatickému překreslování vrstev, když je potřeba

unlock()
Odemkne mapu; tím dojde k překreslení a aktualizaci všech vrstev (typicky po konci pohybu)

{JAK.Signals} getSignals()
Vrací:
{JAK.Signals}

getZoomRange()
Vrací:
[int[]] Rozsah povoleného zoomu

setZoomRange(min, max)
Změna zoom rozsahu
Parametry:
{int} min
Minimální povolený zoom
{int} max
Maximální povolený zoom

redraw()
Žádost o explicitní aktualizaci vrstev (má smysl jen při zamčené mapě)

{int} getOrientation()
Vrátí současnou orientaci
Vrací:
{int} Konstanta směru, který je "nahoru"

setOrientation(o, animate)
Nastaví orientaci
Parametry:
{int} o
Konstanta směru, který je "nahoru"
{bool} animate volitelný, výchozí: true
Animovat?

setProjection(projection)
Nastaví projekci
Parametry:
{SMap.Projection} projection

{node} getContainer()
Vrátí mapový prvek
Vrací:
{node} Pruhled

{node} getContent()
Vrátí rodič mapových vrstev
Vrací:
{node} Rodic

{SMap.Pixel} getSize()
Vrátí rozměry průhledu
Vrací:
{SMap.Pixel} rozměr

{SMap.Projection} getProjection()
Vrátí aktuální projekci
Vrací:
{SMap.Projection}

{SMap.Pixel} getOffset()
Vrátí posun mapy vůči středu
Vrací:
{SMap.Pixel} Posun

{JAK.Vector} getGeometryCanvas()
Vrátí vektorový nástroj
Vrací:
{JAK.Vector}

setCursor(cursor, x, y)
Nastaví kurzor mapovému rodiči
Parametry:
{string|null} cursor
CSS hodnota. Null znamená vrácení předchozího.
{number} x volitelný
Hotspot X
{number} y volitelný
Hotspot Y

setCenter(center, animate)
Nastaví mapě nový střed.
Parametry:
{SMap.Coords|SMap.Pixel} center
Buď nová souřadnice středu, nebo pixelový posun
{bool} animate volitelný, výchozí: false
Animovat?

{boolean} zoomChange(z)
Dojde ke zmene zoomu od toho soucasneho?
Parametry:
{int|string} z
Zoom
Vrací:
{boolean}

setZoom(z, fixedPoint, animate)
Nastaví mapě zoom
Parametry:
{int|string} z
Zoom
{SMap.Pixel|SMap.Coords} fixedPoint volitelný
Bod, který by měl být vůči zoomu invariantní
{bool} animate volitelný, výchozí: false
Animovat?

setCenterZoom(center, zoom, animate)
Nastaví střed i zoom
Parametry:
{SMap.Coords} center
Střed
{int} zoom
Zoom
{bool} animate volitelný, výchozí: false
Animovat?

{SMap.Coords} getCenter()
Vrátí střed
Vrací:
{SMap.Coords} Souřadnice středu

{int} getZoom()
Vrátí zoom
Vrací:
{int} Aktuální zoom

{array} computeCenterZoom(arr, usePadding)
Spočítá střed a zoom pro množinu bodů
Parametry:
{Array[SMap.Coords]} arr
Pole souřadnic
{bool} usePadding volitelný, výchozí: false
Má-li se průhled zúžit o paddingy způsobené ovládacími prvky
Vrací:
{array} Střed a zoom

{SMap.Layer} addLayer(l, before)
Přidá do mapy vrstvu
Parametry:
{SMap.Layer} l
Vrstva
{bool} before volitelný
Připnout-li vrstvu dospod ostatních (default = false = navrch)
Vrací:
{SMap.Layer}

removeLayer(l)
Odebere vrstvu z mapy
Parametry:
{SMap.Layer} l
Vrstva

{SMap.Layer|null} getLayer(id)
Nalezne mapu dle zadaného ID
Parametry:
{string|number} id
ID vrstvy, kterou hledáme
Vrací:
{SMap.Layer|null} Výsledná vrstva, pokud je v mapě

getLayerContainer()
Vrátí držák daného typu vrstvy

addControl(c, placement)
Přidá do mapy ovládací prvek
Parametry:
{SMap.Control} c
Ovládací prvek
{object} placement volitelný
Umístění - smysluplná kombinace CSS vlastností left/top/right/bottom (DEPRECATED: užijte přímo CSS stylů, každý potomek {@link SMap.Control.Visible} v API má unikátní CSS třídu)

{Array[SMap.Control]} getControls()
Vrátí seznam ovládacích prvků
Vrací:
{Array[SMap.Control]}

removeControl(c)
Odebere ovládáci prvek
Parametry:
{SMap.Control} c
Ovládací prvek

addCard(card, coords, noPan)
Zobrazí vizitku
Parametry:
{SMap.Card} card
Vizitka
{SMap.Coords} coords
Souřadnice, na kterách se má otevřít
{bool} noPan
Neposouvat mapu tak, aby byla vizitka vidět

removeCard()
Zavře vizitku

{SMap.Card} getCard()
Vrátí právě zobrazenou vizitku
Vrací:
{SMap.Card} Zobrazená vizitka

syncPort()
Sesynchronizuje mapu s portem

setPadding(which, value)
Nastaví vnitřní padding (rezervovanou oblast, kde nesmí být vizitka). Používá se jen při posunu mapy v důsledku otevření vizitky.
Parametry:
{string} which
Název směru paddingu
{int} value
Hodnota paddingu

{int} getPadding(which)
Vrátí vnitřní padding
Parametry:
{string} which
Název směru paddingu
Vrací:
{int} Padding

{SMap} getMap()
Top-level volání getMap() vrací instanci mapy
Vrací:
{SMap}

{SMap.Layer} addDefaultLayer(id)
Vyrobí výchozí vrstvu dle zadané konstanty
Parametry:
{string|number} id
Konstanta vrstvy
Vrací:
{SMap.Layer} Výchozí přidaná vrstva
Viz též:
SMap.DEF_*

addDefaultContextMenu()
Vyrobí výchozí kontextové menu

addDefaultControls()
Vyrobí typické ovládácí prvky

{string} formatString(template, customValues)
Nahradí v zadaném řetězci všechny placeholdery {nazev} aktuálními hodnotami. Povolené hodnoty: cx, cy, lbx, lby, rtx, rty, lx, rx, by, ty, zoom, zoom[+-][12], orientation.
Parametry:
{string} template
Šablona pro nahrazení
{object} customValues volitelný
Doplňkové nahrazovací dvojice
Vrací:
{string} Nahrazený řetězec

isObliqueAvailable(coords)
Test, jsou-li na zadaném místě (či aktuálním středu) dostupné šikmé snímky
Parametry:
{SMap.Coords} coords volitelný
Souřadnice pro otestování. Při nezadání se použije aktuální střed.

isOphotoAvailable(coords)
Test, jsou-li na zadaném místě (či aktuálním středu) dostupné letecké snímky
Parametry:
{SMap.Coords} coords volitelný
Souřadnice pro otestování. Při nezadání se použije aktuální střed.

{SMap.Coords} adjustCoordsByPadding(coords, zoom, projection)
Nové souřadnice, které se od zadaných na zadaném zoomu liší o padding mapy
Parametry:
{SMap.Coords} coords
Souřadnice, které posouváme
{int} zoom volitelný
Zoom, ve kterém je definovaný pixelový posun
{SMap.Projection} projection volitelný
Volitelně projekce (pokud není zadána, použije se aktuální)
Vrací:
{SMap.Coords}

zoomAnimationStart(fixedPoint, touch)
Přepnout do režimu plynulého zoomu
Parametry:
{SMap.Pixel} fixedPoint
{bool} touch
Je to dotyk?

zoomAnimationStep(fracZoom)
Krok plynulého zoomu
Parametry:
{float} fracZoom

zoomAnimationTarget(targetZoom, sourceZoom)
Pustit animaci s daným cílem
Parametry:
{number} targetZoom
{number} sourceZoom volitelný

zoomAnimationStop()
Konec režimu plynulého zoomu

getCopyrightControl()

{Object} getViewport()
Ziskani viewportu mapy - lb - left bottom, rt - righ top body ve WGS84.
Vrací:
{Object} lbx, lby, rtx, rty

animate()
Vhodnější je setCenter(c, true)
Zastaralé:
Vhodnější je setCenter(c, true)

<statická> SMap.getSDKParam()

<statická> SMap.getSDKHeaderValue()

<statická> SMap.getSDKUrl()

<statická> SMap.getSDKParam()

<statická> SMap.getSDKHeaderValue()

<statická> SMap.getSDKUrl()