Třída SMap.Layer.Smart

Chytrá dlaždicová vrstva, automaticky přepíná (base-)ophoto-oblique (+ hybrid). Drží si u sebe podřízené vrstvy, které střídavě zapíná a vypína.
Rozšiřuje SMap.Layer

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
Vrátí podřízené vrstvy
Zapne/vypne zobrazovani hybridu
Pozor - zapínání není delegování na aktuální podvrstvu, protože ta nemusí být vůbec zapnutelná (oblique při non-oblique projekci). Proto při našem zapnutí jen překreslíme ($super) - a při překreslení vrstvu zapneme, až to bude bezpečné.
Sloucene kontejnery vsech podrizenych vrstev
setCopyright(copyright)
Nastaví vrstvě sadu copyrightů.
Vrátí copyright pro daný zoom. Pokud není, vrací null.
Vrátí ID vrstvy
Zakáže vrstvu.
redraw(full)
Překreslení vrstvy
Dočasné vymazání vrstvy.
Zjistí, zda je vrstva zapnutá
Odstranění všech prvků z vrstvy
Podporuje tato vrstva aktualizaci během animovaného zoomu?
Jen pokud supportsAnimation()
Jen pokud supportsAnimation()
Zjistí (směrem nahoru) mapu
setOwner(owner)
Nastavení nadřízeného
Konstruktor - detail
SMap.Layer.Smart(id)
Parametry:
{id} id
Jednoznačné ID vrsty. Při nezadání bude vygenerováno.
Metody - detailně
getLayers()
Vrátí podřízené vrstvy

setHybrid()
Zapne/vypne zobrazovani hybridu

redraw()

getSimpleLayerId()

clear()

zoomTo()

rotateTo()

supportsAnimation()

getCopyright()

setOwner()

enable()
Pozor - zapínání není delegování na aktuální podvrstvu, protože ta nemusí být vůbec zapnutelná (oblique při non-oblique projekci). Proto při našem zapnutí jen překreslíme ($super) - a při překreslení vrstvu zapneme, až to bude bezpečné.

disable()

getContainer()
Sloucene kontejnery vsech podrizenych vrstev

$destructor()
Viz též:
SMap#$destructor

setCopyright(copyright)
Nastaví vrstvě sadu copyrightů.
Parametry:
{object} copyright
Objekt, jehož každá položka specifikuje zoom nebo interval a odpovídající copyright. Příklad:
copyright = {
"-3": "copy1",
"4-5": "copy2",
"6": "copy3",
"7-": "copy4",
}

{string|Array[string]|null} getCopyright(zoom)
Vrátí copyright pro daný zoom. Pokud není, vrací null.
Parametry:
{int} zoom
Zoom, pro který chceme zjistit copyright
Vrací:
{string|Array[string]|null} Copyright

{id} getId()
Vrátí ID vrstvy
Vrací:
{id} ID vrstvy

disable()
Zakáže vrstvu.

redraw(full)
Překreslení vrstvy
Parametry:
{bool} full
Je-li nutné přepočítávat polohu prvkům vrstvy

clear()
Dočasné vymazání vrstvy.

{bool} isActive()
Zjistí, zda je vrstva zapnutá
Vrací:
{bool} Je-li zapnutá

removeAll()
Odstranění všech prvků z vrstvy

supportsAnimation()
Podporuje tato vrstva aktualizaci během animovaného zoomu?

zoomTo()
Jen pokud supportsAnimation()

rotateTo()
Jen pokud supportsAnimation()

{SMap} getMap()
Zjistí (směrem nahoru) mapu
Vrací:
{SMap} Instance mapy

setOwner(owner)
Nastavení nadřízeného
Parametry:
{SMap.IOwned} owner