Třída SMap.Control.Selection

Zoomovací obdélníček

Pomocí CSS lze stylovat za užití selektoru ".smap .selection".


Rozšiřuje SMap.Control.Visible
Posílá tyto signály:

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
Vrátí kontejner prvku
setOwner(owner)
Nastaví prvku rodiče (mapu)
Zjistí (směrem nahoru) mapu
Konstruktor - detail
SMap.Control.Selection(thickness)
Parametry:
{int} thickness
Tloušťka rámečku
Metody - detailně
setOwner()

{node} getContainer()
Vrátí kontejner prvku
Vrací:
{node} Kontejner

$destructor()
Viz též:
SMap#$destructor

setOwner(owner)
Nastaví prvku rodiče (mapu)
Parametry:
{SMap} owner
Nastaví rodiče ovládacího prvku

{SMap} getMap()
Zjistí (směrem nahoru) mapu
Vrací:
{SMap} Instance mapy