Třída SMap.Suggest

Našeptávač pro Mapy.
Posílá tyto signály:

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
SMap.Suggest(input, options)
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
urlParams(data)
Funkce pro upravu url parametru.
Vlastní funkce pro obohacení parametrů pro request našeptávače
dataParams(data)
Pomocna funkce pro nastaveni dat ze suggestu.
map(map)
Nastaveni - bind mapy.
Zrušení requestu.
addListener(name, cb, scope)
Přidání posluchače signálu.
removeListener(name, cb, scope)
Odstranění posluchače signálu.
Odstranění našeptávače.
open()
Zobrazení našeptávače.
Zavření našeptávače.
Odstranění všech položek našeptávače.
send()
Zobrazení našeptávače pro danou frázi ve vstupním inputu.
Získání fráze ze vstupního inputu.
Získání provideru.
Je našeptávač aktivní (otevřený)
Konstruktor - detail
SMap.Suggest(input, options)
Vytvoření našeptávače - je potřeba zadat vstupní input a volitelné parametry.
Parametry:
{Element} input
Input type text
{Object} options volitelný
{function} options.factory volitelný
Vlastní funkce, která bude naplňovat položky našeptávače (data, pos)
{function} options.provider volitelný, výchozí: null
OBSOLETE: Vlastní provider, který bude získávat data pro našeptávač
{Number} options.delay volitelný, výchozí: 400
Spoždění pro zobrazení našeptávače
{Boolean} options.infinite volitelný, výchozí: true
Procházet položky našeptávače cyklicky
{String} options.url volitelný
Url pro stažení dat našeptávače
{String} options.poiaggUrl volitelný
Url pro stažení ikonek do našeptávače
{SMap} options.map volitelný
Bind mapy, takže se pro každé volání suggestu pak spočítají bounds a zoom podle viewportu
{function} options.updateParams volitelný
Vlastní funkce pro obohacení parametrů pro request našeptávače (params)
{function} options.dataParams volitelný
Vlastní funkce pro obohacení parametrů pro data jedné položky našeptávače (data, requestItem)
{String} options.abTest volitelný
Název testu pro AB testování
Metody - detailně
urlParams(data)
Funkce pro upravu url parametru.
Parametry:
{Object} data
objekt s definici hodnot pro url, viz. nize
{Integer} data.limit volitelný, výchozí: 5
maximalni pocet vysledku, default 5, max 100
{Integer} data.count volitelný
maximalni pocet vysledku, stejne jako limit
{String} data.category volitelný
id kategorii, ze kterych se naseptava, oddelene carkou, priklad "region_cz,district_cz", default jsou vsechny hodnoty; povolene hodnoty: address_cz, address_sk, area_cz(obsahuje sk i cz), area_osm, country_cz, country_sk, country_osm, district_cz, district_sk, district_osm, municipality_cz, municipality_sk, municipality_osm, quarter_cz, quarter_sk, region_cz, region_sk, region_osm, street_cz, street_sk, street_osm, ward_osm, ward_cz, ward_cz, traffic_cz(zastavky pouze cz), trafficpoi_cz(km dalnic, parkoviste, cz i sk), poi_cz, poi_sk, poi_osm, place_osm
{String} data.type volitelný
typy vysledku, ktere se maji naseptat, oddelene |, priklad "municipality|street"; povolene hodnoty: country - staty, municipality - mesta, street - ulice, address - adresni body, poi - body zajmu, pubt - zastavky a specialni: region (jen seznam DB, bez osm)
{String} data.subtype volitelný
pro planovac nema smysl naseptavat a hledat vsechny area typy, chceme nechat pouze ty z vyctu, priklad "small_area"
{String} data.locality volitelný
omezeni na mesta a zeme dle ISO kodu, priklad "Praha|cz"
{String} data.pos volitelný
pozice ke ktere vyhledavat, zadane jako string "lat,lon" kde lat i lon jsou desetinna cisla
{String} data.lon, data.lat volitelný
parametry k zadani pozice, ke ktere vyhledavat. Oba jsou float. Pozor, pri zadání bboxu (parametry fromLatitude,toLatitude,fromLongitude a toLongitude) se hodnoty parametru lat a lon ignoruji
{Float} data.fromLatitude, data.toLatitude, data.fromLongitude, data.toLongitude volitelný
parametry k zadani pozice, ke ktere vyhledavat. Vsechny jsou float. Maji prednost pred lat, lon
{Integer} data.zoom volitelný
preferovane priblizeni, povolene hodnoty v rozsahu 2 - 20. Vetsi priblizeni posiluje lokalni vysledky
{String} data.bounds volitelný
oblast, ze ktere preferujeme vysledky, skladani "SW LAT,LON|NE LAT,LON", priklad: "34.172684,-118.604794|34.236144,-118.500938"
{Number} data.pubtBoost volitelný
1 zvetsi vahu zastavek, default vypnuto
{Number} data.enableCategories volitelný
1 naseptava i kategorie, default 0
{String} data.lang volitelný
preferovane jazyky pro vysledky, povolene hodnoty en,cs,de,pl,sk,ru,es,fr, priklad "cs,en"
{String} data.langFilter volitelný
povolene jazyky pro vysledky, povolene hodnoty native,en,cs,de,pl,sk,ru,es,fr, priklad "native,cs"

updateParams(cb)
Vlastní funkce pro obohacení parametrů pro request našeptávače
Parametry:
{function} cb
Funkce, kde prvním argumentem je objekt pro vytvoření URL (params)

dataParams(data)
Pomocna funkce pro nastaveni dat ze suggestu.
Parametry:
{Object} data
Nove hodnoty pro upravu url.

map(map)
Nastaveni - bind mapy.
Parametry:
{SMap} map
Instance mapy

abort()
Zrušení requestu.

addListener(name, cb, scope)
Přidání posluchače signálu.
Parametry:
{String} name
Jméno signálu
{function} cb
Callback funkce
{Object} scope volitelný
Vlastní scope pro funkci

removeListener(name, cb, scope)
Odstranění posluchače signálu.
Parametry:
{String} name
Jméno signálu
{function} cb
Callback funkce
{Object} scope volitelný
Vlastní scope pro funkci

destroy()
Odstranění našeptávače.

open()
Zobrazení našeptávače.

close()
Zavření našeptávače.

clearItems()
Odstranění všech položek našeptávače.

send()
Zobrazení našeptávače pro danou frázi ve vstupním inputu.

handleEvent()

{String} getPhrase()
Získání fráze ze vstupního inputu.
Vrací:
{String}

{Object} getProvider()
Získání provideru.
Vrací:
{Object}

{Boolean} isActive()
Je našeptávač aktivní (otevřený)
Vrací:
{Boolean}