Třída SMap.Projection.Robinson

Robinsonova projekce; při zoomu 0 transformuje svět na obdélník o velikosti ... FIXME

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
Vlastnosti - souhrn
Atributy vlastnosti Název a popis vlastnosti
<statická>
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
Konstruktor - detail
SMap.Projection.Robinson()
Vlastnosti - detailně
<statická> SMap.Projection.Robinson.K
Metody - detailně
getWorldSize()
project()

unproject()