Třída SMap.Marker.Cluster

Shluk značek
Rozšiřuje SMap.Marker

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
SMap.Marker.Cluster(id, options)
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
addMarker(marker)
Přidání značky do shluku
Všechny značky v tomto shluku
Po kliku na cluster se změní střed a zoom na jeho podznačky
setSize(min, max)
Nastavit velikost
Vrátí souřadnice značky
Vrátí kontejner značky
Vrátí ukotvení značky
Vrátí popisek značky
Vrátí id značky
Vrátí rozměr značky, je-li znám
setURL(url)
Změní značce URL. Má smysl jen u těch značek, které jsou tvořeny obrázkem. Není proveden žádný přepočet pozice.
setCoords(coords)
Změní značce umístění
Je tento prvek součásní klikatelné části značky?
Zjistí (směrem nahoru) mapu
setOwner(owner)
Nastavení nadřízeného
Konstruktor - detail
SMap.Marker.Cluster(id, options)
Parametry:
{id} id
{object} options volitelný
{string} options.color volitelný, výchozí: "#3d66cf"
Barva textu ve shluku
{function} options.radius volitelný, výchozí: 25+10*(count-min+1)/(max-min+1)
Výpočet poloměru; vstupem je počet, minimum a maximum
Metody - detailně
addMarker(marker)
Přidání značky do shluku
Parametry:
{SMap.Marker} marker

{Array[SMap.Marker]} getMarkers()
Všechny značky v tomto shluku
Vrací:
{Array[SMap.Marker]}

click()
Po kliku na cluster se změní střed a zoom na jeho podznačky
Viz též:
SMap.Marker#click

setSize(min, max)
Nastavit velikost
Parametry:
{int} min
Velikost nejmenšího okolního shluku
{int} max
Velikost největšího okolního shluku

$destructor()
Viz též:
SMap#$destructor

{SMap.Coords} getCoords()
Vrátí souřadnice značky
Vrací:
{SMap.Coords} Souřadnice značky

{object} getContainer()
Vrátí kontejner značky
Vrací:
{object} Kontejner značky - objekt s položkami SMap.LAYER_*

{SMap.Pixel} getAnchor()
Vrátí ukotvení značky
Vrací:
{SMap.Pixel} Ukotvení značky

{string} getTitle()
Vrátí popisek značky
Vrací:
{string} Popisek značky

getId()
Vrátí id značky

getSize()
Vrátí rozměr značky, je-li znám

setURL(url)
Změní značce URL. Má smysl jen u těch značek, které jsou tvořeny obrázkem. Není proveden žádný přepočet pozice.
Parametry:
{string} url
Nové URL

setCoords(coords)
Změní značce umístění
Parametry:
{SMap.Coords} coords
Nová pozice

getActive()
Je tento prvek součásní klikatelné části značky?

{SMap} getMap()
Zjistí (směrem nahoru) mapu
Vrací:
{SMap} Instance mapy

setOwner(owner)
Nastavení nadřízeného
Parametry:
{SMap.IOwned} owner