Třída SMap.Control.Keyboard

Ovladač klávesnice
Rozšiřuje SMap.Control
Posílá tyto signály:

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
SMap.Control.Keyboard(mode, options)
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
Za běhu změní funkci ovladače klávesnice
Vrátí právě používanou bitovou masku
Vrátí vizuální reprezentaci prvku, je-li jaká
Zjistí (směrem nahoru) mapu
Konstruktor - detail
SMap.Control.Keyboard(mode, options)
Parametry:
{int} mode
Bitová maska určující, co všechno klávesnice ovládá - konstanty SMap.KB_*
{object} options volitelný
Konfigurační objekt
{int} options.panAmount volitelný, výchozí: 10
Velikost kroku (v pixelech) při posunu mapy
{bool} options.focusedOnly volitelný, výchozí: true
Používat klávesnici jen při "focusu" mapy (po kliknutí do, před kliknutím mimo)
Viz též:
SMap.KB_PAN
SMap.KB_ZOOM
Metody - detailně
setOwner()
Viz též:
SMap.Control#setOwner

configure()
Za běhu změní funkci ovladače klávesnice

getMode()
Vrátí právě používanou bitovou masku

$destructor()
Viz též:
SMap#$destructor

{node} getContainer()
Vrátí vizuální reprezentaci prvku, je-li jaká
Vrací:
{node} Kontejner prvku

{SMap} getMap()
Zjistí (směrem nahoru) mapu
Vrací:
{SMap} Instance mapy