Třída SMap.Pixel

Pixel - bod v průhledu, relativní vůči středu průhledu

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
SMap.Pixel(x, y)
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
<statická>
fromEvent(e, map)
Tovární metoda - výroba pixelu z události
toCoords(map, zoom)
Převod na souřadnice
plus(pixel)
Přičtení jiného pixelu
minus(pixel)
Odečtení jiného pixelu
Vrátí duplikát
norm()
Vrátí normu pixelu (vzdálenost k počátku)
scale(sx, sy)
Vynásobí pixel konstantou či párem konstant
distance(other)
Spočte euklidovskou vzdálenost k jinému pixelu
Převod na řetězec
toTile(map, tileSize)
Převod na dlaždici
<statická>
fromEvent(e, map)
Tovární metoda - výroba pixelu z události
toCoords(map, zoom)
Převod na souřadnice
plus(pixel)
Přičtení jiného pixelu
minus(pixel)
Odečtení jiného pixelu
Vrátí duplikát
norm()
Vrátí normu pixelu (vzdálenost k počátku)
scale(sx, sy)
Vynásobí pixel konstantou či párem konstant
distance(other)
Spočte euklidovskou vzdálenost k jinému pixelu
Převod na řetězec
toTile(map, tileSize)
Převod na dlaždici
Konstruktor - detail
SMap.Pixel(x, y)
Parametry:
{int} x
Xová souřadnice
{int} y
Yová souřadnice
Metody - detailně
<statická> {SMap.Pixel} SMap.Pixel.fromEvent(e, map)
Tovární metoda - výroba pixelu z události
Parametry:
{event} e
{SMap} map
Vrací:
{SMap.Pixel}

{SMap.Coords} toCoords(map, zoom)
Převod na souřadnice
Parametry:
{SMap} map
Mapa, vůči jejímu středu se pozice počítá
{int} zoom volitelný, výchozí: map.zoom
Zoom
Vrací:
{SMap.Coords} Nové souřadnice

{SMap.Pixel} plus(pixel)
Přičtení jiného pixelu
Parametry:
{SMap.Pixel} pixel
Ten, který se přičte
Vrací:
{SMap.Pixel} Pixel po změně

{SMap.Pixel} minus(pixel)
Odečtení jiného pixelu
Parametry:
{SMap.Pixel} pixel
Ten, který se odečte
Vrací:
{SMap.Pixel} Pixel po změně

{SMap.Pixel} clone()
Vrátí duplikát
Vrací:
{SMap.Pixel} Duplikát pixelu

{number} norm()
Vrátí normu pixelu (vzdálenost k počátku)
Vrací:
{number}

scale(sx, sy)
Vynásobí pixel konstantou či párem konstant
Parametry:
{number} sx
scale X
{number} sy volitelný, výchozí: sx
scale Y

{number} distance(other)
Spočte euklidovskou vzdálenost k jinému pixelu
Parametry:
{SMap.Pixel} other
Vrací:
{number}

{string} toString()
Převod na řetězec
Vrací:
{string} Zeserializovaný pixel

{SMap.Tile|null} toTile(map, tileSize)
Převod na dlaždici
Parametry:
{SMap} map
Mapa
{int} tileSize
Šířka strany
Vrací:
{SMap.Tile|null} Nová dlaždice

<statická> {SMap.Pixel} SMap.Pixel.fromEvent(e, map)
Tovární metoda - výroba pixelu z události
Parametry:
{event} e
{SMap} map
Vrací:
{SMap.Pixel}

{SMap.Coords} toCoords(map, zoom)
Převod na souřadnice
Parametry:
{SMap} map
Mapa, vůči jejímu středu se pozice počítá
{int} zoom volitelný, výchozí: map.zoom
Zoom
Vrací:
{SMap.Coords} Nové souřadnice

{SMap.Pixel} plus(pixel)
Přičtení jiného pixelu
Parametry:
{SMap.Pixel} pixel
Ten, který se přičte
Vrací:
{SMap.Pixel} Pixel po změně

{SMap.Pixel} minus(pixel)
Odečtení jiného pixelu
Parametry:
{SMap.Pixel} pixel
Ten, který se odečte
Vrací:
{SMap.Pixel} Pixel po změně

{SMap.Pixel} clone()
Vrátí duplikát
Vrací:
{SMap.Pixel} Duplikát pixelu

{number} norm()
Vrátí normu pixelu (vzdálenost k počátku)
Vrací:
{number}

scale(sx, sy)
Vynásobí pixel konstantou či párem konstant
Parametry:
{number} sx
scale X
{number} sy volitelný, výchozí: sx
scale Y

{number} distance(other)
Spočte euklidovskou vzdálenost k jinému pixelu
Parametry:
{SMap.Pixel} other
Vrací:
{number}

{string} toString()
Převod na řetězec
Vrací:
{string} Zeserializovaný pixel

{SMap.Tile|null} toTile(map, tileSize)
Převod na dlaždici
Parametry:
{SMap} map
Mapa
{int} tileSize
Šířka strany
Vrací:
{SMap.Tile|null} Nová dlaždice