Třída SMap.Control.Zoom

Tlačítka "+" a "-" na změnu zoomu.

Pomocí CSS lze stylovat za užití selektoru ".smap .zoom".


Rozšiřuje SMap.Control.Visible
Posílá tyto signály:

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
SMap.Control.Zoom(labels, options)
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
Přidání zoom menu.
Odebrání zoom menu.
Vrátí kontejner prvku
setOwner(owner)
Nastaví prvku rodiče (mapu)
Zjistí (směrem nahoru) mapu
Konstruktor - detail
SMap.Control.Zoom(labels, options)
Parametry:
{object} labels
Objekt s popisky speciálních zoomů - klíčem je číslo zoomu a hodnotou textový popisek
{object} options volitelný
Konfigurační objekt
{Array[string]} options.step volitelný, výchozí: 9
Počet pixelů na jednu úroveň zoomu
{Array[string]} options.titles volitelný, výchozí: []
Pole popisků tlačítek
{Array[string]} options.sliderHeight volitelný, výchozí: 16
Výška jezdce
{boolean} options.showZoomMenu volitelný, výchozí: true
Zobrazit / skrýt zoom menu.
Metody - detailně
$destructor()

setZoom()

setOwner()

addZoomMenu()
Přidání zoom menu.

removeZoomMenu()
Odebrání zoom menu.

{node} getContainer()
Vrátí kontejner prvku
Vrací:
{node} Kontejner

$destructor()
Viz též:
SMap#$destructor

setOwner(owner)
Nastaví prvku rodiče (mapu)
Parametry:
{SMap} owner
Nastaví rodiče ovládacího prvku

{SMap} getMap()
Zjistí (směrem nahoru) mapu
Vrací:
{SMap} Instance mapy