Třída SMap.Layer.Tile

Vrstva s dlaždicemi. Posílá dotazy na dlaždice, jejichž názvy ve výchozím nastavení mají tvar ZOOM_X_Y?a=ORIENTATION.
Rozšiřuje SMap.Layer

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
SMap.Layer.Tile(id, url, options)
Vlastnosti - souhrn
Atributy vlastnosti Název a popis vlastnosti
<statická>
<statická>
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
Za běhu změní vrstvě nějaké nastavení (a následně ji plně překreslí)
setURL(url)
Nastaví vrstvě nové URL
Vymazat vrstvu == zrušit DOM a cache
Dočasně posunout a nazoomovat dlaždice - krok animovaného zoomu
Dočasně natočit - krok animovaného otáčení
setCopyright(copyright)
Nastaví vrstvě sadu copyrightů.
Vrátí copyright pro daný zoom. Pokud není, vrací null.
Vrátí ID vrstvy
Povolí vrstvu. Volat až po připnutí do mapy.
Zakáže vrstvu.
Vrátí kontejner(y) vrstvy
Zjistí, zda je vrstva zapnutá
Odstranění všech prvků z vrstvy
Podporuje tato vrstva aktualizaci během animovaného zoomu?
Zjistí (směrem nahoru) mapu
setOwner(owner)
Nastavení nadřízeného
Konstruktor - detail
SMap.Layer.Tile(id, url, options)
Parametry:
{string} id
ID vrstvy
{string} url
Základní URL dlaždic
{object} options volitelný
Konfigurační objekt
{int} options.tileSize volitelný, výchozí: 256
Velikost dlaždice v pixelech
{bool} options.alpha volitelný, výchozí: false
Obsahuje-li vrstva alfakanál, obsolete
{int} options.fadeTime volitelný, výchozí: 600
Celková doba fade-in animace (msec, doporučeno 600), 0 = neanimovat
{string} options.query volitelný
Formátovací řetězec pro pojmenovávání dlaždic
{string} options.retinaUrl volitelný
URL pro retinu
Vlastnosti - detailně
<statická> SMap.Layer.Tile.Oblique

<statická> SMap.Layer.Tile.DEFAULT_OPTIONS
Metody - detailně
setOptions()
Za běhu změní vrstvě nějaké nastavení (a následně ji plně překreslí)

supportsAnimation()
redraw()
Viz též:
SMap.Layer#redraw

setURL(url)
Nastaví vrstvě nové URL
Parametry:
{string} url
Nové URL

clear()
Vymazat vrstvu == zrušit DOM a cache

zoomTo()
Dočasně posunout a nazoomovat dlaždice - krok animovaného zoomu

rotateTo()
Dočasně natočit - krok animovaného otáčení

getURL()

$destructor()
Viz též:
SMap#$destructor

setCopyright(copyright)
Nastaví vrstvě sadu copyrightů.
Parametry:
{object} copyright
Objekt, jehož každá položka specifikuje zoom nebo interval a odpovídající copyright. Příklad:
copyright = {
"-3": "copy1",
"4-5": "copy2",
"6": "copy3",
"7-": "copy4",
}

{string|Array[string]|null} getCopyright(zoom)
Vrátí copyright pro daný zoom. Pokud není, vrací null.
Parametry:
{int} zoom
Zoom, pro který chceme zjistit copyright
Vrací:
{string|Array[string]|null} Copyright

{id} getId()
Vrátí ID vrstvy
Vrací:
{id} ID vrstvy

enable()
Povolí vrstvu. Volat až po připnutí do mapy.

disable()
Zakáže vrstvu.

{object} getContainer()
Vrátí kontejner(y) vrstvy
Vrací:
{object} Kontejner(y)

{bool} isActive()
Zjistí, zda je vrstva zapnutá
Vrací:
{bool} Je-li zapnutá

removeAll()
Odstranění všech prvků z vrstvy

supportsAnimation()
Podporuje tato vrstva aktualizaci během animovaného zoomu?

{SMap} getMap()
Zjistí (směrem nahoru) mapu
Vrací:
{SMap} Instance mapy

setOwner(owner)
Nastavení nadřízeného
Parametry:
{SMap.IOwned} owner