Třída SMap.Control.Copyright

Box s copyright informací

Pomocí CSS lze stylovat za užití selektoru ".smap .copyright".


Rozšiřuje SMap.Control.Visible

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
Vrátí kontejner prvku
Zjistí (směrem nahoru) mapu
Konstruktor - detail
SMap.Control.Copyright()
Metody - detailně
setOwner()
Viz též:
SMap#setOwner

addCopyright()

setDate()

{node} getContainer()
Vrátí kontejner prvku
Vrací:
{node} Kontejner

$destructor()
Viz též:
SMap#$destructor

{SMap} getMap()
Zjistí (směrem nahoru) mapu
Vrací:
{SMap} Instance mapy