Třída SMap.Control.Rosette

Indikátor severu - směrová růžice

Pomocí CSS lze stylovat za užití selektoru ".smap .control-rosette".


Rozšiřuje SMap.Control.Visible

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
Vrátí kontejner prvku
Zjistí (směrem nahoru) mapu
Konstruktor - detail
SMap.Control.Rosette(options)
Parametry:
{object} options volitelný
Konfigurační objekt
{string} options.title volitelný, výchozí: ""
Popisek
{string} options.mode volitelný, výchozí: "cw"
Směr (cw = po směru hodinových ručiček, ccw = proti)
Metody - detailně
$destructor()

setOwner()
Viz též:
SMap.Control#setOwner

{node} getContainer()
Vrátí kontejner prvku
Vrací:
{node} Kontejner

$destructor()
Viz též:
SMap#$destructor

{SMap} getMap()
Zjistí (směrem nahoru) mapu
Vrací:
{SMap} Instance mapy