Třída SMap.Geocoder

Dopředný geocoder. Pro jeho funkčnost je nutné přesměrování /geocode => api4.mapy.cz/geocode
Posílá tyto signály:

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
SMap.Geocoder(query, callback, options)
Vlastnosti - souhrn
Atributy vlastnosti Název a popis vlastnosti
<statická>
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
Přeruší probíhající požadavek
Konstruktor - detail
SMap.Geocoder(query, callback, options)
Provede dopředné geokódování
Parametry:
{string} query
Co hledáme
{function} callback
Funkce co zpracuje nalezená data
{Object} options
Konfigurace
{String} options.url volitelný, výchozí: "/geocode"
Url pro geo kodovani
{Number} options.count volitelný, výchozí: 0
Pocet vysledku - 0 je neomezeno
{Number} options.zoom volitelný
Omezit výsledky podle zoomu
{String} options.locality volitelný, výchozí: ""
Omezit výsledky podle lokality
{Array} options.bbox volitelný, výchozí: []
Použít bounding box pro filtrování výsledků - 2 souřadnice SMap.Coords [minCoord, maxCoord]
{String} options.lang volitelný, výchozí: ""
Řetězec preferovaných jazyků odpovědi oddělených čárkou (podporovane jsou cs, sk, en, de) např.: "en,cs"
Vlastnosti - detailně
<statická> SMap.Geocoder.METHOD
Metody - detailně
$destructor()
abort()
Přeruší probíhající požadavek

getResults()