Třída SMap.Control.Scale

Meritko vzdalenosti.

Pomocí CSS lze stylovat za užití selektoru ".smap .scale".


Rozšiřuje SMap.Control.Visible

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
SMap.Control.Scale(conf, conf)
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
Vrátí kontejner prvku
Zjistí (směrem nahoru) mapu
Konstruktor - detail
SMap.Control.Scale(conf, conf)
starý formát:
Parametry:
{integer} conf volitelný, výchozí: 1
počet dílků v měřítku () nový formát:
{Object} conf volitelný
{Number} conf.min volitelný, výchozí: 1
Min. počet dílků
{Number} conf.max volitelný, výchozí: 3
Max. počet dílků
{Object} conf.padding volitelný
Kolik [px|%] zleva|zprava nebude dostupných pro měřítko
{Number|String} conf.padding.left volitelný, výchozí: 0
levý okraj
{Number|String} conf.padding.right volitelný, výchozí: "75%"
pravý okraj
Metody - detailně
setOwner()
Viz též:
SMap#setOwner

{node} getContainer()
Vrátí kontejner prvku
Vrací:
{node} Kontejner

$destructor()
Viz též:
SMap#$destructor

{SMap} getMap()
Zjistí (směrem nahoru) mapu
Vrací:
{SMap} Instance mapy