Třída SMap.Control.Minimap

Náhledové mini-api s viditelným průhledem.

Pomocí CSS lze stylovat za užití selektoru ".smap .minimap".


Rozšiřuje SMap.Control.Visible

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
SMap.Control.Minimap(width, height, options)
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
setOptions(options)
Změna nastavení za běhu
Vrátí kontejner prvku
setOwner(owner)
Nastaví prvku rodiče (mapu)
Zjistí (směrem nahoru) mapu
Konstruktor - detail
SMap.Control.Minimap(width, height, options)
Parametry:
{int} width volitelný, výchozí: 150
Šířka
{int} height volitelný, výchozí: 150
Výška
{object} options volitelný
Konfigurace
{int} options.diff volitelný, výchozí: -4
Rozdíl zoomu oproti aktuálnímu
{int} options.layer volitelný, výchozí: SMap.DEF_BASE
Podklad
{string} options.color volitelný, výchozí: "gray"
Barva
{string} options.opacity volitelný, výchozí: 0.5
Průhlednost
Metody - detailně
setOwner()

setOptions(options)
Změna nastavení za běhu
Parametry:
{object} options
Viz poslední parametr konstruktoru

{node} getContainer()
Vrátí kontejner prvku
Vrací:
{node} Kontejner

$destructor()
Viz též:
SMap#$destructor

setOwner(owner)
Nastaví prvku rodiče (mapu)
Parametry:
{SMap} owner
Nastaví rodiče ovládacího prvku

{SMap} getMap()
Zjistí (směrem nahoru) mapu
Vrací:
{SMap} Instance mapy