Třída SMap.Pano.Marker

Pano značka
Rozšiřuje SMap.Marker
Posílá tyto signály:

Konstruktor - souhrn
Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru
 
SMap.Pano.Marker(coords, id, options)
Metody - souhrn
Atributy metody Jméno a popis metody
Vrátí souřadnice značky
Vrátí kontejner značky
Vrátí ukotvení značky
Vrátí popisek značky
Vrátí id značky
Vrátí rozměr značky, je-li znám
setURL(url)
Změní značce URL. Má smysl jen u těch značek, které jsou tvořeny obrázkem. Není proveden žádný přepočet pozice.
setCoords(coords)
Změní značce umístění
Je tento prvek součásní klikatelné části značky?
Došlo ke kliknutí na značku. Tuto metodu volá vrstva, aby značce řekla, že se tak stalo.
Zjistí (směrem nahoru) mapu
setOwner(owner)
Nastavení nadřízeného
Konstruktor - detail
SMap.Pano.Marker(coords, id, options)
Parametry:
{SMap.Coords} coords
Souřadnice značky
{string|false} id
Jednoznačný identifikátor, při nezadání bude vygenerován
{object} options volitelný
Konfigurační objekt
{string} options.title volitelný, výchozí: ""
Popisek značky
{Array[number]|null} options.size volitelný, výchozí: null
Rozměry, nejsou povinné
{string} options.url volitelný, výchozí: default
Buď DOM prvek, nebo URL obrázku
{object} options.anchor volitelný, výchozí: {left:11,top:30}
Objekt s dvěma vlastnostmi z {left,top,right,bottom}, určující pixelové souřadnice hotspotu
Metody - detailně
setAngle()

setCoords()

$destructor()
Viz též:
SMap#$destructor

{SMap.Coords} getCoords()
Vrátí souřadnice značky
Vrací:
{SMap.Coords} Souřadnice značky

{object} getContainer()
Vrátí kontejner značky
Vrací:
{object} Kontejner značky - objekt s položkami SMap.LAYER_*

{SMap.Pixel} getAnchor()
Vrátí ukotvení značky
Vrací:
{SMap.Pixel} Ukotvení značky

{string} getTitle()
Vrátí popisek značky
Vrací:
{string} Popisek značky

getId()
Vrátí id značky

getSize()
Vrátí rozměr značky, je-li znám

setURL(url)
Změní značce URL. Má smysl jen u těch značek, které jsou tvořeny obrázkem. Není proveden žádný přepočet pozice.
Parametry:
{string} url
Nové URL

setCoords(coords)
Změní značce umístění
Parametry:
{SMap.Coords} coords
Nová pozice

getActive()
Je tento prvek součásní klikatelné části značky?

click()
Došlo ke kliknutí na značku. Tuto metodu volá vrstva, aby značce řekla, že se tak stalo.

{SMap} getMap()
Zjistí (směrem nahoru) mapu
Vrací:
{SMap} Instance mapy

setOwner(owner)
Nastavení nadřízeného
Parametry:
{SMap.IOwned} owner